کلیسا

کلیسا چیست

کلیسا چیست امروزه خیلی از مردم فکر می کنند کلیسا یک ساختمان است. این تعریف درستی از کلیسا بر اساس کتاب مقدس نیست. لغت «کلیسا» از لغت یونانی (Ekklesia) گرفته شده است که معنی آن «خوانده شدگان یا برگزیده شدگان» می باشد. ریشه معنی «کلیسا» از ساختمان نیست، بلکه از مردم است. عجیب است که […]

کلیسا چیست بازدید از درس

کلیساهای تاریخی ایران

 کلیساهای تاریخی ایران مورخان، تاریخ آغاز مسیحیت در ایران را به دوره اشکانیان و قرن اول میلادی نسبت می دهند. موافقت پادشاهان اشکانی با آزادی دین و عقیده مردم سرزمین های تحت حاکمیت، باعث شد تا تعدادی زیادی از مسیحیان و مبلغان مسیحی که مورد آزار و اذیت امپراطوری روم قرار می گرفتند وارد […]

کلیساهای تاریخی ایران بازدید از درس