یوحنا

چرا خدا به ما چهار انجیل داد

چرا خدا به ما چهار انجیل داد خدا از نویسندگان با شخصیتهای متفاوتی استفاده کرده تا مقاصدش را از طریق مطالبشان محقق کند. هر یک از نویسندگان اناجیل در پس انجیل خود هدف متمایزی داشته اند واینکه خداوند به ما چهار انجیل داد، در اجرای مقاصد خود، هریک بر جنبه های متفاوتی از شخصیت و […]

چرا خدا به ما چهار انجیل داد بازدید از درس

زندگینامه یوحنا

زندگینامه یوحنا لغت فوق به معنای   فیض خداوند   می‌باشد یوحنّا نام یکی از دوازده رسولان است. وی نویسنده پنج کتاب از کتابهای عهد جدید ( مکاشفه، رساله اول ودوم وسوم یوحنا ) به انضمام انجیل یوحنّا می‌باشد ارتباط خانوادگینام پدر او زِبِدی و نام مادرش سالومه و برادر یعقوب رسول بوده است. نام وی معمولا […]

زندگینامه یوحنا بازدید از درس