نحوه برگزاری جلسات در کلیسای خانگی

  نه عیسای مسیح نه رسولان در این مورد که چگونه می بایست یک جلسه کلیسایی را اداره کرد چیزی نگفته اند. مسیح خداوند بسادگی فرمود هر جا دو یا سه نفر بنام من جمع شوند من در میان ایشان خواهم بود ( متی 20 : 18 ).  فقط کافیست بنام او جمع شویم و […]

نحوه برگزاری جلسات در کلیسای خانگی بازدید از درس