نیایش

کلیسا چیست

کلیسا چیست امروزه خیلی از مردم فکر می کنند کلیسا یک ساختمان است. این تعریف درستی از کلیسا بر اساس کتاب مقدس نیست. لغت «کلیسا» از لغت یونانی (Ekklesia) گرفته شده است که معنی آن «خوانده شدگان یا برگزیده شدگان» می باشد. ریشه معنی «کلیسا» از ساختمان نیست، بلکه از مردم است. عجیب است که […]

کلیسا چیست بازدید از درس

دعا کردن در مسیحیت

  دعا کردن در مسیحیت دعا راه نزدیک شدن به خداست. ما با دعا به قدرتی خارج از خود رجوع می کنیم و خداوند به ما برکت داده و می گوید که هرگز ما را ترک نخواهد کرد. قطعا اگر بخواهیم خداوند به دعاهای ما گوش دهد باید به روشی که مورد قبول اوست دعا […]

دعا کردن در مسیحیت بازدید از درس