کمک به نیازمندان در مسیحیت

چرا کمک به نیازمندان در مسیحیت اهمیت دارد و چرا مسیحیان باید سخاوت و بخشندگی داشته باشند؟ خداوند در کلامش همیشه بر کمک به نیازمندان تاکید کرده است.   کمک به نیازمندان در عهد عتیق کمک به نیازمندان یکی از قوانین موسی در تورات بوده است. با خواندن قوانین موسی درمی‌یابیم که خداوند از همان […]

کمک به نیازمندان در مسیحیت بازدید از درس