اعیاد و مناسبت های مسیحیان

  اعیاد و مناسبت های مسیحیان مسیحیان دارای اعیاد، مناسبت ها و آیین های بسیاری هستند که از اعیاد مسیحیت می توان به کریسمس(تولد مسیح)، عید قیام و عید پنطیكاست و از آیین های مسیحیان می توان به تعمید و شام خداوند اشاره کرد. (عید کریسمس (تولد عیسی مسیح کریسمس یا نوئل جشنی است که به […]

اعیاد و مناسبت های مسیحیان بازدید از درس