عیسی

الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح

پیشگویی های عهد عتیق درباره الوهیت و ازلی بودن پسر خدا عیسی مسیح در عبرانیان باب 1 گفته شده خداوند در گذشته به واسطه پیامبران با ما سخن گفته است ولی اکنون به واسطه پسرش کسی که به واسطه او جهان را آفرید با ما سخن می گوید در این آیات می بینیم که خداوند […]

الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح بازدید از درس

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی استیفان در اعمال باب 7 با یادآوری تاریخ قوم یهود و رفتاری که یهودیان با پیامبران پیشین داشتند، درحالیکه از آنها انتقاد می کند، می گوید شما مانند پدرانتان هستید همانطور که آنها یوسف و موسی و پیامبران دیگر را نپذیرفتند، شما هم مسیح را نپذیرفتید و او را […]

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی بازدید از درس

بررسی شجره نامه عیسی مسیح

  چرا شجره نامه عیسی مسیح در متی و لوقا انقدر متفاوت است در کجای کتاب مقدس یعنی لوقا باب 3 و متی باب 1 شجره نامه عیسی نوشته شده است، در هردو شجره نامه هم ابراهیم حضور دارد و هم داوود!در متی1(1-6) می ‌بینیم که شجره نامه از ابراهیم شروع می شود و تا […]

بررسی شجره نامه عیسی مسیح بازدید از درس

عیسی پیامبری همانند موسی

شباهت های موسی و عیسی اولین اهمیت کتاب خروج عنصر پیشگویی گونه بودن آن است، به این دلیل  می‌گوییم پیشگویی دارد چون هزاران سال قبل از تولد مسیح نوشته شده است ولی پیشگویی های بسیاری درباره مسیح دارد. وقتی این اتفاق را می خوانیم فکر می کنیم برای قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده است ولی […]

عیسی پیامبری همانند موسی بازدید از درس

تثلیث - عیسی مسیح

 تثلیث - عیسی مسیح    تثلیث چگونه توضیح داده می شود و خداوند چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات بهترین راه این است که به آموزش های مسیحیان اولیه برگردیم. در بسیاری از آیات کتاب مقدس می خوانیم که هیچ کسی خدا را ندیده و نمی تواند ببیند. در […]

تثلیث - عیسی مسیح بازدید از درس