مصلوب شدن عیسی مسیح

پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

 پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح  در کتاب مقدس دو نوع پیشگویی وجود دارد، پیشگویی های شرقی و پیشگویی های غربی پیشگویی های غربی مثل اشعیا باب 53 است که خیلی واضح می گوید در آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و پیشگویی های شرقی بیشتر یک داستان را روایت می کنند […]

پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب   دو گروه وجود دارند که باور اینکه عیسی مسیح مصلوب شده است برایشان غیر ممکن است در زمان عیسی، یهودیان منتظر آمدن مسیح بودند ولی آنها نمی توانستند بپذیرند که فرمانروای پادشاه ابدیت بر روی صلیب این چنین رنج می کشد و سپس میمیرد، یهودیان نه تنها در […]

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بازدید از درس