پیشگویی های عهد عتیق در مورد رستاخیز عیسی مسیح

پیشگویی های عهد عتیق در مورد رستاخیز عیسی مسیح   در این جلسه می خواهیم در مورد چند پیشگویی در مورد رستاخیز عیسی مسیح صحبت کنیم. در لوقا باب 24 می‌بینیم که عیسی بر شاگردانش ظاهر می شود و ذهن آنها را باز می‌کند تا کلام را متوجه شوند و در مورد رستاخیز خودش به […]

پیشگویی های عهد عتیق در مورد رستاخیز عیسی مسیح بازدید از درس