پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب

  پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب   پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد صلیب وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد عیسی مسیح نوشته شده اند و با مصلوب شدن عیسی مسیح تمام آن پیشگویی ها به حقیقت پیوستند پیشگویی اول: مار برنجین زمانیکه بنی ‌اسرائیل در حال سفر بودند […]

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب بازدید از درس