رومیان

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 16

رومیان باب 16 رومیان 16(16-1 1 خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم. او از خادمان کلیسای شهر کنخریه است. 2 او را در خداوند، آنگونه که شایسته مقدسین است، بپذیرید و از هیچ کمکی که از شما بخواهد دریغ مورزید، زیرا او به بسیاری، از جمله خود من، کمک فراوان کرده است. 3 به پریسکیلا و […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 16 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 15

رومیان باب 15   رومیان 15(13-7 7 پس همان‌گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. 8 زیرا به شما می‌گویم که مسیح برای نشان دادن امانت خدا، خدمتگزار یهودیان شد تا بر وعده‌هایی که به پدران داده شده بود، مُهر تأیید زند، 9 و تا قومهای غیریهود، خدا را […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 15 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 14

رومیان باب 14 رومیان 14(11-1 1 کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی‌آنکه درباره مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. 2 ایمان یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی را بخورد، اما دیگری که ایمانش ضعیف است، فقط سبزیجات می‌خورد. 3 آن که همه چیز می ‌خورد، نباید به آن که نمی‌ خورد به […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 14 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 13

  رومیان باب 13  رومیان 13(7-1 1 هر کس باید تسلیم قدرت های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت هایی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده‌اند. 2 پس آن که بر علیه قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده، عصیان ورزیده است؛ و آنان که […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 13 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12

رومیان باب 12     رومیان 12(2-1 1 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است 2 و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 11

رومیان باب 11   باب 9 ، 10 ، 11 رومیان به هم مرتبط هستند و باید کامل و زنجیر وار تمام آیات را بخوانیم تا مفهوم حرف های پولس را درست متوجه شویم   رومیان 11(15-1 1 پس می ‌پرسم: آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ هرگز؛ زیرا من خود اسرائیلی‌ام، از […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 11 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

رومیان باب 10  رومیان 10(13-1 1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند، اما نه از روی معرفت. 3 زیرا به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست، و از آن رو […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 9

رومیان باب 9 رومیان باب 9(5-1 1 در مسیح راست می‌گویم، نه دروغ و وجدانم به واسطه روح‌ القدس مرا گواه است که 2 در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. 3 زیرا آرزو می ‌داشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همنژاد منند، ملعون شوم و از مسیح محروم گردم. 4 آنها […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 9 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

رومیان باب 7 رومیان 7(6-1  ای برادران، آیا نمی‌ دانید - زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که انسان زنده است؟ 2 برای مثال، بنا بر شریعت، زن شوهردار تا زمان زنده بودن شوهرش، به او بسته است. اما اگر شوهر بمیرد، زن از […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6

رومیان باب 6  رومیان 6(5-23 5 پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به ‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. 6 زیرا می‌ دانیم آن انسان قدیم که ما بودیم، با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6 بازدید از درس