ده یک و روزه

امروز می خواهیم ببینیم که مسیحیان اولیه در مورد دادن ده یک و در مورد روزه چه اعتقادی داشتند. حال اگر یک آموزش وجود داشته باشد که تقریباً در کلیساهای انجیلی، کاریزماتیک و پروتستان، به طور یکسان آموزش داده می شود، آموزش ده یک است. این درست است چه آنها محافظه کار باشند و چه […]

ده یک و روزه بازدید از درس