دعا کردن در مسیحیت

  دعا کردن در مسیحیت دعا راه نزدیک شدن به خداست. ما با دعا به قدرتی خارج از خود رجوع می کنیم و خداوند به ما برکت داده و می گوید که هرگز ما را ترک نخواهد کرد. قطعا اگر بخواهیم خداوند به دعاهای ما گوش دهد باید به روشی که مورد قبول اوست دعا […]

دعا کردن در مسیحیت بازدید از درس