خانواده در مسیحیت

  خانواده در مسیحیت  اگرچه مرد و زن در چشم خداوند یکسان هستند ، اما کتاب مقدس به هر کدام نقش های خاصی را در خانواده می دهد و مدیریت خانواده را بر عهده مردان قرار داده است. 1 قرنتیان 11(3) : اما می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد […]

خانواده در مسیحیت بازدید از درس