اعتقادنامه نیقیه چیست

اعتقادنامه نیقیه چیست What is Nicene Creed مورد قبول چه کسانی است؟ این اعتقادنامه مورد قبول تمام مسیحیان است. چنانچه گروهی، خود را کلیسا بنامد اما به این اعتقادنامه ایمان نداشته باشد، به عنوان بدعت  شناخته می‌شود. از جمله شاهدان یهوه، برانهامیست‌ها، مورمون‌ها، یگانه انگاران، مدالیست‌ها.   تاریخچه و متن اعتقاد نامه نیقیه  نخستين نزاع الهياتى در […]

اعتقادنامه نیقیه چیست بازدید از درس