بایگانی‌ها: Lessons

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب

  پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب   پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد صلیب وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد عیسی مسیح نوشته شده اند و با مصلوب شدن عیسی مسیح تمام آن پیشگویی ها به حقیقت پیوستند پیشگویی اول: مار برنجین زمانیکه بنی ‌اسرائیل در حال سفر بودند […]

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب بازدید از درس

روز صعود عیسی مسیح

 روز صعود عیسی مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدایی است که انسان شد(عیسی مسیح) وبسوی پدر بازگشت کرد و برای بازگشت ثانویه وداوری بازخواهد گشت صعود، آخرین بخش از رازهای مسیح است  که باید از آنها گذر میکرد که همانا این […]

روز صعود عیسی مسیح بازدید از درس

تثلیث - روح القدس

   تثلیث و روح القدس خدا چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ و تثلیث را چگونه توضیح می دهید؟  بهترین راه این است که به مسیحیان اولیه برگردیم، برای جواب این سوال اولین اعتراضی که همیشه مسلمانان به مسیحیان دارند این است که ما به یک خدا باور داریم ولی شما به سه خدا! […]

تثلیث - روح القدس بازدید از درس