0018

تاریخچه انجیل

0

تاریخچه انجیل Bible’s history دو انجیل توسط متی و یوحنا نوشته شده است، مردانی که شخصاً عیسی را به خوبی میشناختند و بیش از سه سال با او سفر کردند. […]

eCatholic stock photo 84

زندگینامه شاگردان مسیح (7) متی

0

زندگینامه شاگردان مسیح (7) متی  St. Matthew the apostles biography متی از نخستین مسیحیان بود لغت فوق به معنای   هدیه خدا   می باشد متی نام یکی از دوازده شاگردان عیسای […]