مسیح 1

بازگشت ثانوی عیسی مسیح

0

بازگشت ثانوی عیسی مسیح بازگشت مسیح در کتاب مقدس تمامی مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح «برای داوری بر زندگان و مردگان باز خواهد گشت» (به متی ۲۵: ۳۱-۴۶؛ مکاشفه […]

ide souod

عید صعود مسیح

66

عید صعود مسیح Freedom Swallow چهل روز پس از رستاخیر مسیح  (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست،   جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح پس از زنده […]