jesus and the poors

بشارت دادن در مسیحیت

0

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن در مسیحیت  بشارت دادن دو گام دارد. گروه اول کسانی هستند که به مرگ عیسی و رستاخیز او پس از سه روز باور ندارند. […]

miracles of jesus

معجزات عیسی مسیح 2

0

معجزات عیسی مسیح (قسمت دوم)   در قسمت اول به بررسی معجزات تبدیل آب به شراب و شفای مرد دیو زده و مفلوج پرداختیم. در این قسمت معجزات دیگری را […]

download

انجیل برنابا

0

انجیل برنابا   یوسف، ملقب به برنابا، اهل قبرس، گرچه در زمره دوازده حواری مسیح نبوده، ولی به  دلیل جایگاه بی نظیرش در ترویج و گسترش مسیحیت نخستین در میان […]

Are Christians More Confident in Politics Than in Christ

مسیحیت و سیاست

1

مسیحیت و سیاست آیا مسیحیان باید بدون ‌هیچ قید و شرطی از دولتی که در کشورشان بر سر کار است حمایت کنند؟ یا اینکه باید به کارهای اشتباه و سیاست‌های […]

ربانی

مراسم شام خداوند یا عشای ربانی

0

مراسم شام خداوند یا عشای ربانی  تعمید و شام خداوند دو آیینی هستند که عیسی مسیح از ما خواسته است آنها را انجام بدهیم. شام خداوند (عشای ربانی) یکی از […]

کلیسا 2

کلیساهای تاریخی ایران

0

 کلیساهای تاریخی ایران مورخان، تاریخ آغاز مسیحیت در ایران را به دوره اشکانیان و قرن اول میلادی نسبت می دهند. موافقت پادشاهان اشکانی با آزادی دین و عقیده مردم […]