Christianity

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

0

رومیان باب 10  رومیان 10(13-1 1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت […]

Jesus Christ

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

0

رومیان باب 7 رومیان 7(6-1  ای برادران، آیا نمی‌ دانید – زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که […]

the word of God

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 14

0

رومیان باب 14 رومیان 14(11-1 1 کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی‌آنکه درباره مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. 2 ایمان یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی […]

Romans

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12

0

رومیان باب 12     رومیان 12(2-1 1 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده […]

nature

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6

1

رومیان باب 6  رومیان 6(5-23 5 پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به ‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. […]

mountain

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 3

1

رومیان باب 3 در رومیان باب 3 متوجه تفاوت میان مسیحیان اولیه با مارتین لوتر می ‌شویم. درک مارتین لوتر از کتاب رومیان در حالی که پایه و اساس ایمانش […]

.jpg

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 2

0

رومیان باب 2 جلسه قبل این موضوع را بررسی کردیم که چرا پروتستان ها و مارتین لوتر از کتاب رومیان به عنوان منبع استفاده می کنند. مارتین لوتر نه ‌تنها […]

download

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 1

0

رومیان باب 1 مارتین لوتر معتقد بود مسیحیان تنها کافی است انجیل یوحنا را بخوانند و خواندن بقیه انجیل ها چندان اهمیتی ندارد این گفته های مارتین لوتر به این […]