عیسی مسیح

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است؟

0

رستاخیز عیسی مسیح Why is the resurrection of Jesus Christ important? جواب: رستاخیز عیسی به چند دلیل مهم است: دلیل اول، رستاخیز نشان دهنده‌ی قدرت عظیم خودِ خداوند است. ایمان […]

مسیح 1

عیسی مسیح کیست

0

عیسی مسیح کیست Who is Jesus Christ عیسی مسیح برای شما کیست؟ زندگی شما در این دنیا و در ابدیت بستگی به پاسخ شما به این پرسش داردبه نظر شما […]