مسیحیان اولیه (2)کلمنت اسکندریه Early Christians (2)Clement of Alexandria

Clement of Alexandria 2 1
Clement of Alexandria 2 1


مسیحیان اولیه (2)کلمنت اسکندریه Clement of Alexandria

 تیتوس فلاویوس کلمنت معروف به کلمنت اسکندریه حدود سال 150 میلادی در خانواده‌ ای یونانی و بت ‌پرست چشم به جهان گشود

او پس از ایمان آوردن به مسیح سفرهای بسیار کرد و در محضر اساتید مسیحی متعددی مکتب دید. او از ششمین و آخرین معلم خود پانتانوس بسیار خشنود بود که مدرسه فلسفی مسیحی‌ای را در اسکندریه اداره می ‌کرد. کلمنت نزد او ماند و بالاخره در سال 190 میلادی جانشین او شد. او به هنگام شروع جفایی که در سال‌های 202 و 203 علیه مسیحیان اعمال شد اسکندریه را ترک کرد و هرگز به آنجا بازنگشت. او در حدود سال 215 میلادی در آسیای صغیر درگذشت.

مصر در قرن دوم یکی از مراکز مهم مکتب گنوسی بود. بسیاری از رهبران گنوسی یا خاستگاه‌ شان مصر بود یا در آنجا تعلیم می‌ دادند. در مقابل، پانتانوس نخستین نماینده راست‌ دینی مسیحی مصری بود که امروزه می ‌شناسیم. از آنجا که مذهب گنوسی در مصر تهدیدی جدی علیه ایمان مسیحی تلقی می‌ شد، به ‌نظر می ‌رسد که راست ‌دینان مسیحی مصری دانش‌ ستیزی پیشه کرده باشند، بدین معنا که « به‌ سادگی باور کن، بدون اینکه خود را درگیر سؤالات دشوار کنی.» پانتانوس و پس از او کلمنت در صدد معرفی مسیحیتی راست ‌دین بودند که از نظر عقلانی نیز کارآمد و بسنده باشد. آنها می‌ کوشیدند نشان دهند که مسیحیان می ‌توانند سؤالات فلسفی و عقلانی را مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به دام بدعت بیفتند. اوریجن، جانشین کلمنت، که محققی برجسته‌ تر از او بود کار کلمنت را دنبال کرد

 

از آثار کلمنت سه اثر مهم باقی‌ مانده است که درباره مراحل سه‌گانه تعالیم مسیحی اند

1) «توصیه به یونانیان» اثری دفاعیاتی است و از الگوی آثار دفاعیون قرن دوم (مثل ژوستین شهید) پیروی می ‌کند اما در سطحی بالاتر

2) «قَیِم» شامل دستورالعمل‌هایی برای نوایمانان است. این کتاب برای نوایمانان راهنمای رفتار است و آنان را برای دریافت آموزه‌های روحانی آماده می‌ کند. همچنین بر ساده زیستن تأکید می ‌ورزد و آن را حد اعتدالی قرار می‌ دهد میان زندگی ریاضت ‌مابانه و چشم‌ پوشی از دنیا و زندگی تجملاتی

3) «کیسه‌های نمدین» یا (نوشته‌ های گوناگون) اثری پیچیده و عجیب است و اینجا است که تعالیم روحانی کلمنت ارائه می ‌شود. برای ترتولیان ایمان کافی و بسنده، اما برای کلمنت فقط نقطه آغاز است و بنیانی است که دانش بر آن بنا می‌ شود. کلمنت ایده «مسیحی ناستیک» را معرفی می‌ کند، یعنی فردی روحانی که ورای ایمانش، به‌ سوی کسب دانش و معرفت پیش رفته است. معرفتی که دانش آکادمیک صرف نیست بلکه درکی است روحانی که برای کسب آن باید پاکی اخلاقی داشت و خدا را هدف آن قرار داد و در مورد او به تعمق و ژرف‌ اندیشی پرداخت

کلمنت در صدد بود شکلی اندیشمندانه از راست ‌دینی ارائه دهد که از نظر عقلانی بسنده و کارآمد باشد. او چون ژوستین در فلسفه یونان حقیقت را می‌ دید و باور داشت همان ‌گونه که عهد عتیق یهودیان را برای پذیرش عیسای مسیح آماده کرده بود، فلسفه نیز یونانیان را برای پذیرش او آماده می ‌کرد؛ و پولس رسول نیز [برای مثال در کولسیان 2(8)] فقط علیه فلسفه بد و کاذب هشدار می‌ داد. کلمنت هرچند از بدعت ناستیکی فاصله می ‌گرفت اما بسیاری از عناصر جهان ‌بینی یونان را پذیرفته بود، اما تعالیم او نشان می ‌دهد که برای اجتناب از بدعت‌ها، صرفاً داشتن انگیزه کافی نیست. کلمنت در مخالفت با دوستیسم (دیدگاهی که باور داشت عیسای مسیح فقط یک انسان به‌ نظر می ‌رسید) تأیید می ‌کرد که مسیح جسم انسانی داشت و می ‌خورد و می ‌آشامید اما باور نداشت که او نیازمند خوردن و آشامیدن بود. همچنین در مخالفت با دیدگاه ناستیک‌ها که ازدواج را نیک نمی ‌دانستند، تأکید می ‌کرد که ازدواج عطیه ‌ای است از سوی خدا. اما بر این باور بود که زوج مسیحی ایده‌آل می ‌توانند روابط جنسی داشته باشند اما بدون هرگونه میل و اشتیاق و آن ‌هم فقط برای بقای نسل

پیش از ظهور مسیح، یونانیان برای پارسا شمرده‌ شدن نیازمند فلسفه بودند و اکنون نیز هادیشان به‌ سوی زهد و تقوا است. فلسفه برای آنانکه به دیدن ایمان می‌ آورند نوعی آموزش مقدماتی است زیرا خدا مسبب تمام نیکویی‌ها است، چه مستقیم و با اعطای عهد عتیق و جدید و چه غیرمستقیم با اعطای فلسفه. شاید خدا فلسفه را مستقیماً به یونانیان داده باشد، تا زمانی که آنان را به ‌سوی خود بخواند. زیرا فلسفه چون معلمی یونانیان را به‌ سوی مسیح هدایت می ‌کرد، همان ‌گونه که شریعت عهدعتیق یهودیان را برای ظهور او آماده می ‌ساخت؛ بنابراین فلسفه نوعی آماده‌ سازی بود که راه را برای آنانکه باید در مسیح کامل می‌ شدند مهیا می‌ کرد

تصور اینکه منجی ما برای بقا نیازمند خوردن و آشامیدن باشد، مضحک است، زیرا او به ‌خاطر نیاز جسمانی خوراک نمی‌خورد چرا که جسم او به نیرویی مقدس استوار بود و بدین سبب خوراک می ‌خورد که مبادا همراهانش تصور نادرستی از انسان بودن او در ذهن بپرورانند (دوستیسم) اما رسولان که تحت تعلیم خداوند بر خشم و ترس و شهوت لگام زده بودند، حتی تحت تأثیر احساساتی نیکو چون شجاعت و غیرت و شادی نیز قرار نمی ‌گرفتند؛ و از آنجا که فکری استوار و مصمم داشتند، تمایلاتشان دست خوش تغییر نمی ‌شد. آنها پس از رستاخیز خداوند، با عزم و اراده‌ای راسخ به تعلیم و تربیت پرداختند

کلمنت درصد یافتن پاسخی راست ‌دینانه در برابر مذهب ناستیکی بود اما در این رهنورد به برخی از افکار ناستیکی فرصت جولان داد. اینکه ایمان منجر به معرفت می ‌شود صحیح، اما از نظر کلمنت «ایمان» مسیحیت راست‌ دین بود و «معرفت» فلسفه یونان. «تأثرناپذیری» یکی از ارکان بنیادین الهیات یونان بود. تفکر یونانی، خدا را موجودی تأثرناپذیر و فراتر از عواطف و احساسات می ‌دانست. حالتی که دست یافتن بدان برای فلاسفه هدفی غائی بود و کلمنت باور داشت مسیحی در پی معرفت نیز می ‌تواند بدان دست یابد. او می ‌گفت فلاسفه انکار نفس می‌ کنند و بر امیال خود افسار می ‌زنند اما مسیحیان روحانی حتی از چنین امیالی بری هستند. اما ایده (تأثرناپذیری) که تا مدت‌ها نیز تأثیری عمیق بر نظریات مسیحی گذاشت، با تعالیم کتاب‌ مقدس بیگانه است. اما نباید اجازه داد اشتباهات کلمنت دستاورد مهم او را که همانا تشویق به پیشرفت روحانی-عقلانی کلیسا و مسیحیت راست ‌دینانه است، مخدوش کند. در واقع راست ‌دینی مسیحیت مصر تا قرن چهارم میلادی تا حد زیادی مرهون تلاش‌های کلمنت و اشخاصی مثل او است

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*