Christianity

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

آبان ۲۷, ۱۳۹۹ admin 0

رومیان باب 10  رومیان 10(13-1 1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت […]

mountain

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 9

آبان ۲۴, ۱۳۹۹ admin 1

رومیان باب 9 رومیان باب 9(5-1 1 در مسیح راست می‌گویم، نه دروغ و وجدانم به واسطه روح‌ القدس مرا گواه است که 2 در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی […]

Jesus Christ

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

آبان ۱۳, ۱۳۹۹ admin 0

رومیان باب 7 رومیان 7(6-1  ای برادران، آیا نمی‌ دانید – زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که […]

Bible2

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 15

آبان ۴, ۱۳۹۹ admin 0

رومیان باب 15   رومیان 15(13-7 7 پس همان‌گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. 8 زیرا به شما می‌گویم که مسیح […]

the word of God

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 14

مهر ۳۰, ۱۳۹۹ admin 0

رومیان باب 14 رومیان 14(11-1 1 کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی‌آنکه درباره مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. 2 ایمان یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی […]

Romans

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12

مهر ۲۶, ۱۳۹۹ admin 0

رومیان باب 12     رومیان 12(2-1 1 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده […]