.jpg

کریسمس و سال نو میلادی

بهمن ۹, ۱۳۹۹ admin 0

 کریسمس و سال نو میلادی سالروز به دنیا آمدن عیسی، روز کریسمس نامیده می‌شود و مسیحیان در سراسر دنیا، این روز را جشن می‌گیرند. کریسمس بزرگ‌ترین جشن مسیحیان در سراسر […]

پاک

عید پاک چیست

بهمن ۸, ۱۳۹۹ admin 0

عید پاک چیست عید قیام (که همان عید رستاخیز یا عید پاک در میان مسیحیان میباشد) روز جشن و پیروزی است به مناسبت رستاخیز مسیح از مرگ این واقعه در […]

jesus and the poors

بشارت دادن در مسیحیت

دی ۱۵, ۱۳۹۹ admin 0

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن در مسیحیت  بشارت دادن دو گام دارد. گروه اول کسانی هستند که به مرگ عیسی و رستاخیز او پس از سه روز باور ندارند. […]

Jesus Teaching

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند

دی ۱۳, ۱۳۹۹ admin 0

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند   از میان تمام فرمانهایی که مسیحیان باید دنبال کنند ، آیا برخی از آنها مهم تر از بقیه است؟ از میان تمام دستورات خداوند […]

miracles of jesus

معجزات عیسی مسیح 2

دی ۱۲, ۱۳۹۹ admin 0

معجزات عیسی مسیح (قسمت دوم)   در قسمت اول به بررسی معجزات تبدیل آب به شراب و شفای مرد دیو زده و مفلوج پرداختیم. در این قسمت معجزات دیگری را […]

Are Christians More Confident in Politics Than in Christ

مسیحیت و سیاست

آبان ۲۲, ۱۳۹۹ admin 1

مسیحیت و سیاست آیا مسیحیان باید بدون ‌هیچ قید و شرطی از دولتی که در کشورشان بر سر کار است حمایت کنند؟ یا اینکه باید به کارهای اشتباه و سیاست‌های […]

عیسی مسیح

قلمرو پادشاهی خداوند

آبان ۱, ۱۳۹۹ admin 0

قلمرو پادشاهی خداوند هرچند یکی از اهداف آمدن عیسی روی زمین نجات ما از گناهانمان بود اما هدف اصلی او نبود. در حقیقت، عیسی گفت که دلیل فرستادن او به […]

christian life

روش زندگی یک فرد مسیحی

مهر ۲۰, ۱۳۹۹ admin 0

روش زندگی یک فرد مسیحی The way of life of a Christian  چگونه یک فرد می تواند مسیحی شود؟ قدم های نزدیک شدن و ایمان آوردن به عیسی مسیح بسیار […]

resurrection

رستاخیز عیسی در روز سوم

مهر ۸, ۱۳۹۹ admin 0

رستاخیز  عیسی  در روز سوم   عیسی مسیح در لوقا باب 24 زمانیکه بر شاگردانش ظاهر می شود از محقق شدن پیشگویی های عهد عتیق مبنی بر رستاخیزش در روز […]