jpg

عید پنطیکاست

0

پنطیکاست! این کلمه برای هر مسیحی، در هر جا، یادآور منظرۀ پرشکوه قرارگیری زبانه‌های آتش بر سر مسیحیان اولیه و افاضۀ عطای شگفت‌انگیز زبان‌ها به‌عنوان […]

صعود

روز صعود عیسی مسیح

0

 روز صعود عیسی مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدایی است که […]

.jpg

کریسمس و سال نو میلادی

0

 کریسمس و سال نو میلادی سالروز به دنیا آمدن عیسی، روز کریسمس نامیده می‌شود و مسیحیان در سراسر دنیا، این روز را جشن می‌گیرند. کریسمس […]

پاک

عید پاک چیست

0

عید پاک چیست عید قیام (که همان عید رستاخیز یا عید پاک در میان مسیحیان میباشد) روز جشن و پیروزی است به مناسبت رستاخیز مسیح […]

jesus and the poors

بشارت دادن در مسیحیت

0

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن دو گام دارد گام اول این است که کاری کنیم که بی ایمانان به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح […]