پیشگویی های بیشتر

خانه » Category » رشد روحانی در مسیحیت » پیشگویی های بیشتر |  جولای 8, 2020

پیشگویی های شرقی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

1 قرنتیان 15(3-4) : 3 زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، 4 و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست.  در این آیات گفته شده است عیسی به خاطر […]

پیشگویی های شرقی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس

عیسی پیامبری همانند موسی

شباهت های موسی و عیسی اولین اهمیت کتاب خروج عنصر پیشگویی گونه بودن آن است، به این دلیل  می‌گوییم پیشگویی دارد چون هزاران سال قبل از تولد مسیح نوشته شده است ولی پیشگویی های بسیاری درباره مسیح دارد. وقتی این اتفاق را می خوانیم فکر می کنیم برای قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده است ولی […]

عیسی پیامبری همانند موسی بازدید از درس

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی استیفان در اعمال باب 7 با یادآوری تاریخ قوم یهود و رفتاری که یهودیان با پیامبران پیشین داشتند، درحالیکه از آنها انتقاد می کند، می گوید شما مانند پدرانتان هستید همانطور که آنها یوسف و موسی و پیامبران دیگر را نپذیرفتند، شما هم مسیح را نپذیرفتید و او را […]

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی بازدید از درس