انجیل

چرا خدا به ما چهار انجیل داد

بهمن ۱۸, ۱۳۹۹ admin 1

چرا خدا به ما چهار انجیل داد خدا از نویسندگان با شخصیتهای متفاوتی استفاده کرده تا مقاصدش را از طریق مطالبشان محقق کند. هر یک از نویسندگان اناجیل در پس […]

download

انجیل برنابا

آذر ۱۴, ۱۳۹۹ admin 0

انجیل برنابا   یوسف، ملقب به برنابا، اهل قبرس، گرچه در زمره دوازده حواری مسیح نبوده، ولی به  دلیل جایگاه بی نظیرش در ترویج و گسترش مسیحیت نخستین در میان […]