چرا به پیشگویی ها در مورد عیسی مسیح باور داریم

خانه » Category » آموزه هایی از مسیحیت » Why Believe In Jesus Prophecies |  می 8, 2019

پیشگویی های شرقی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

1 قرنتیان 15(3-4) : 3 زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، 4 و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست.  در این آیات گفته شده است عیسی به خاطر […]

پیشگویی های شرقی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس

پیشگویی های عهد عتیق در مورد رستاخیز عیسی مسیح

پیشگویی های عهد عتیق در مورد رستاخیز عیسی مسیح   در این جلسه می خواهیم در مورد چند پیشگویی در مورد رستاخیز عیسی مسیح صحبت کنیم. در لوقا باب 24 می‌بینیم که عیسی بر شاگردانش ظاهر می شود و ذهن آنها را باز می‌کند تا کلام را متوجه شوند و در مورد رستاخیز خودش به […]

پیشگویی های عهد عتیق در مورد رستاخیز عیسی مسیح بازدید از درس

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب   دو گروه وجود دارند که باور اینکه عیسی مسیح مصلوب شده است برایشان غیر ممکن است در زمان عیسی، یهودیان منتظر آمدن مسیح بودند ولی آنها نمی توانستند بپذیرند که فرمانروای پادشاه ابدیت بر روی صلیب این چنین رنج می کشد و سپس میمیرد، یهودیان نه تنها در […]

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بازدید از درس

پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

 پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح  در کتاب مقدس دو نوع پیشگویی وجود دارد، پیشگویی های شرقی و پیشگویی های غربی پیشگویی های غربی مثل اشعیا باب 53 است که خیلی واضح می گوید در آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و پیشگویی های شرقی بیشتر یک داستان را روایت می کنند […]

پیشگویی های غربی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس

پیشگویی اشعیای نبی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد او نوشته شده اند. یکی از این پیشگویی ها مربوط به اشعیای نبی می باشد که به 700 سال پیش از میلاد مسیح بازمیگردد. او پیشگویی کرده بود که مسیح از نسل داوود پادشاه خواهد […]

پیشگویی اشعیای نبی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 2

Paul spends an entire chapter on the resurrection of the dead. In the previous lesson, we provided an overview of chapter fifteen with its key themes. In this lesson, we dig deeper into the chapter to explore further why a correct understanding of the resurrection is so central to the Christian faith and obedience to […]

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 2 بازدید از درس

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 3

Paul spends an entire chapter on the resurrection of the dead. In the previous lesson, we provided an overview of chapter fifteen with its key themes. In this lesson, we dig deeper into the chapter to explore further why a correct understanding of the resurrection is so central to the Christian faith and obedience to […]

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 3 بازدید از درس