پاک

عید پاک چیست

0

عید پاک چیست عید قیام (که همان عید رستاخیز یا عید پاک در میان مسیحیان میباشد) روز جشن و پیروزی است به مناسبت رستاخیز مسیح از مرگ این واقعه در […]

jesus and the poors

بشارت دادن در مسیحیت

0

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن در مسیحیت  بشارت دادن دو گام دارد. گروه اول کسانی هستند که به مرگ عیسی و رستاخیز او پس از سه روز باور ندارند. […]

Jesus Teaching

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند

0

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند   از میان تمام فرمانهایی که مسیحیان باید دنبال کنند ، آیا برخی از آنها مهم تر از بقیه است؟ از میان تمام دستورات خداوند […]

miracles of jesus

معجزات عیسی مسیح 2

0

معجزات عیسی مسیح (قسمت دوم)   در قسمت اول به بررسی معجزات تبدیل آب به شراب و شفای مرد دیو زده و مفلوج پرداختیم. در این قسمت معجزات دیگری را […]

jesus miracle 1

معجزات عیسی مسیح 1

0

معجزات عیسی مسیح (قسمت اول)   معجزات عیسی مسیح آیت یا نشانه‌ای بودند مبنی بر اینکه وی به راستی پسر خدا است در انجیل  یوحنا می خوانیم یوحنا 20(30-31 30 عیسی […]

.jpg

زندگینامه یوحنا

0

زندگینامه یوحنا بیست و هفتم ماه دسامبر  هر سال، روز یادبود یوحنا می‌باشد لغت فوق به معنای   فیض خداوند   می‌باشد یوحنّا نام یکی از دوازده رسولان است. وی نویسنده پنج […]