تعمید در مسیحیت

0

تعمید در مسیحیت تعمید یکی از دو اصولی می باشد که عیسی مسیح برای کلیسا تعیین نمود. او قبل از صعودش به آسمان گفت: متی […]

کمک به نیازمندان در مسیحیت

0

کمک به نیازمندان در مسیحیت چرا کمک به نیازمندان در مسیحیت اهمیت دارد و چرا مسیحیان باید سخاوت و بخشندگی داشته باشند؟ خداوند در کلامش […]