Blog Directory

گفتارهایی از انجیل(18) ‏تعریف قدرت در انجیل

Strength
Strength

تعریف قدرت در انجیل

Bible verses (18) STRENGTH


 • ضعیفان‌ را قوّت‌ می‌بخشد و ناتوانان‌ را قدرت‌زیاده‌ عطا می‌نماید. اشعیا 40 :29

 • زیرا یهُوَه‌، خدای‌ شما، با شما می‌رود، تا برای‌ شما با دشمنان‌ شما جنگ‌ کرده‌ شما را نجات‌ دهد.» تثنییه 20: 4

 • آیا تو را امر نکردم‌؟ پس‌ قوی‌ و دلیر باش‌؛ مترس‌ و هراسان‌ مباش‌ زیرا در هر جا که‌ بروی‌ یهُوَه‌ خدای‌ تو، با توست‌.» یشوع 1: 9

 • و داود به پسر خود سلیمان گفت: قوی و دلیر باش و مشغول شو و ترسان و هراسان مباش، زیرا یهوه خدا که خدای من می باشد، با تو است و تا همه کار خدمت خانه خداوند تمام نشود، تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترک نخواهد نمود. اول تواریخ 28: 20

 • با او بازوی‌ بشری‌ است‌ و با ما یهُوَه‌ خدای‌ ما است‌ تا ما را نصرت‌ دهد و در جنگهای‌ ما جنگ‌ کند.» پس‌ قوم‌ بر سخنان‌ حِزْقیا پادشاه‌ یهودا اعتماد نمودند. دوم تواریخ 32: 8

 • از زبان کودکان و شیرخوارگان به‌سبب خصمانت قوّت را بنا نهادی تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. مزامیر 8: 2

 • زیرا به مدد تو بر فوجها حمله می‌برم و به خدای خود از حصارها برمی‌جهم. و امّا خدا، طریق او کامل است و کلام خداوند مُصَفیٰ. او برای همهٔٔ متوکلان خود سپر است؛ خدایی که کمر مرا به قوّت بسته و راه‌های مرا کامل گردانیده است. مزامیر 18: 29, 30, 32

 • اینان ارابه‌ها را و آنان اسبها را، امّا ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم نمود. مزامیر 20: 7

 • ای خداوند در قوّت تو پادشاه شادی می‌کند و در نجات تو چه بسیار به وجد خواهد آمد. مزامیر 21: 1

 • اگر باور نمی‌کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم. برای خداوند منتظر باش و قویّ شو و دلت را تقویّت خواهد داد. بلی منتظر خداوند باش. مزامیر 27: 13, 14

 • خداوند قوّت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافته‌ام. پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. خداوند قوّت ایشان است و برای مسیح خود قلعهٔ نجات. مزامیر 28: 7, 8

 • خداوند نزدیک شکستهدلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. مزامیر 34: 18

 • خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکّل دارند مؤآخذه نخواهد شد. مزامیر 34: 22

 • خداوند قدمهای انسان را مستحکم می‌سازد، و در طریق‌هایش سرور می‌دارد. اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیرا خداوند دستشرا می‌گیرد. مزامیر 37: 23, 24

 • و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعهٔ ایشان خواهد بود. مزامیر 37: 39

 • ای خدا از طفولیتم مرا تعلیم داده‌ای و تا الآن، عجایب تو را اعلان کرده‌ام. پس ای خدا، مرا تا زمان پیری و سفید مویی نیز ترک مکن، تا این طبقه را از بازوی تو خبر دهم و جمیع آیندگان را از تواناییِ تو. مزامیر 71: 17, 18

 • ای که تنگیهای بسیار و سخت را به ما نشان داده‌ای، رجوع کرده، باز ما را زنده خواهی ساخت؛ و برگشته، ما را از عمق‌های زمین برخواهی آورد. بزرگیِ مرا مزید خواهی کرد و برگشته، مرا تسلی خواهی بخشید. مزامیر 71: 20, 21

 • اگرچه جسد و دل من زائل گردد، لیکن صخرهٔ دلم و حصهٔ من خداست تا ابدالآباد. مزامیر 73: 26

 • خوشابحال مردمانی که قوّت ایشان در تو است و طریق‌های تو در دلهای ایشان. از قوّت تا قوّت می‌خرامند و هر یک از ایشان در صهیون نزد خدا حاضر می‌شوند. مزامیر 84: 5, 7

 • در کثرت اندیشه‌های دل من، تسلیهای تو جانم را آسایش بخشید. مزامیر 94: 19

 • خداوند قوّت و سرود من است و نجات من شده است. مزامیر 118: 14

 • جان من از حزن گداخته می‌شود. مرا موافق کلام خود برپا بدار. مزامیر 119: 28

 • این در مصیبتم تسلّی من است زیرا قول تو مرا زنده ساخت. مزامیر 119: 50

 • اگر چه در میان تنگی راه می‌روم، مرا زنده خواهی کرد. دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد. مزامیر 138: 7

 • وقتی که روح من در من مدهوش می‌شود. پس تو طریقت مرا دانسته‌ای. در راهی که می‌روم دام برای من پنهان کرده‌اند. مزامیر 142: 3

 • چونکه‌ برای‌ فقیران‌ قلعه‌ و به‌ جهت‌ مسکینان‌ در حین‌ تنگی‌ ایشان‌ قلعه‌ بودی‌ و ملجا از طوفان‌ و سایه‌ از گرمی‌، هنگامی‌ که‌ نفخه‌ ستمکاران‌ مثل‌ طوفان‌ بر دیوار می‌بود. اشعیا 25: 4

 • امّا آنانی‌ که‌ منتظر خداوند می‌باشند قوّت‌ تازه‌ خواهند یافت‌ و مثل‌ عقاب‌ پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته‌ نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده‌ نخواهند گردید. اشعیا 40: 31
 • مترس‌ زیرا که‌ من‌ با تو هستم‌ و مشوّش‌ مشو زیرا من‌ خدای‌ تو هستم‌! تو را تقویت‌ خواهم‌ نمود و البتّه‌ تو را معاونت‌ خواهم‌ داد و تو را به‌ دست‌ راست‌ عدالت‌ خود دستگیری‌ خواهم‌ کرد. اشعیا 41: 10

 • فقیران‌ و مسکینان‌ آب‌ را می‌جویند و نمی‌یابند و زبان‌ ایشان‌ از تشنگی‌ خشک‌ می‌شود. من‌ که‌ یهوه‌ هستم‌ ایشان‌ را اجابت‌ خواهم‌ نمود. خدای‌ اسرائیل‌ هستم‌ ایشان‌ را ترک‌ نخواهم‌ کرد. اشعیا 41: 17

 • تا قرار دهم‌ برای‌ ماتمیانِ صهیون‌ و به‌ ایشان‌ ببخشم‌ تاجی‌ را به‌ عوض‌ خاکستر و روغن‌ شادمانی‌ را به‌ عوض‌ نوحه‌گری‌ و ردای‌ تسبیح‌ را به‌ جای‌ روح‌ کدورت‌ تا ایشان‌ درختان‌ عدالت‌ و مغروس‌ خداوند به‌ جهت‌ تمجید وی‌ نامیده‌ شوند. اشعیا 61: 3

 • بنابراین‌ یهوه‌ خدای‌ صبایوت‌ چنین‌ می‌گوید: «چونکه‌ این‌ کلام‌ را گفتید همانا من‌ کلام‌ خود را در دهان‌ تو آتش‌ و این‌ قوم‌ را هیزم‌ خواهم‌ ساخت‌ و ایشان‌ را خواهد سوزانید.» ارمییا 5: 14

 • زیرا خداوند تا به‌ ابد او را ترک‌ نخواهد نمود. زیرا اگر چه‌ کسی‌ را محزون‌ سازد لیکن‌ بر حسب‌ کثرت‌ رأفت‌ خود رحمت‌ خواهد فرمود. چونکه‌ بنی‌آدم‌ را از دل‌ خود نمی‌رنجاند و محزون‌ نمی‌سازد. نوحه 3: 31-33

 • و ایشان‌ را در خداوند قوّی‌ خواهم‌ ساخت‌ و در نام‌ او سالک‌ خواهند شد. قول‌ خداوند این‌ است‌. زکریا 10: 12

 • زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر شما، در شما گوینده است. متی 10: 20

 • عیسی متوجّه ایشان شده، گفت، نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا همه‌چیز ممکن است. متی 19: 26

 • لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیّه و سامره و تا اقصای جهان. اعمال رسولان 1: 8

 • پس چون دلیری پطرس و یوحنّا را دیدند و دانستند که مردم بی‌علم و اُمّی هستند، تعجّب کردند و ایشان را شناختند که از همراهان عیسی بودند. اعمال رسولان 4: 13

 • و می‌دانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بحسب ارادهٔ او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریّت [ایشان] با هم در کار می‌باشند. رومیان 8: 28

 • پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما؟ رومیان 8: 31

 • زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوّت خداست. اول قرنتیان 1: 18

 • و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوّت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوّت خدا. اول قرنتیان 2: 4, 5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*