زندگینامه شاگردان مسیح (1) یوحنا بن زبدی یا یوحنای رسول

St John 1
St John 1

یوحنا بن زبدی یا یوحنای رسول

یوحنا بن زبدییا یوحنای رسول  از حواریون و از دوازده رسولِ برگزیدهٔ عیسی بود.در مسیحیت  او را نویسنده انجیل یوحنا و نیز نویسندهٔ کتاب مکاشفه یوحنا می‌دانند. در سال‌های اخیر، منتقدانِ نوگرا، این نظریه را مطرح کرده‌اند که کتاب مُکاشفه در سال ۷۰ میلادی، به دست یوحنا پاتموس نوشته شده باشد، زیرا نویسنده کتاب مکاشفات بارها خود را به نام یوحنا خوانده؛ اما در انجیل یوحنا نامی از نویسنده به‌طور مستقیم نیامده است. یوستینیوس، در سال ۱۳۵ میلادی، نگاشتن کتاب مکاشفه را به یوحنا بن زبدی، نسبت داد؛ و ائوسیبیوس، در قرن چهارم، در اصالت آن تردید نمود


زندگینامه شاگردان مسیح (1) یوحنا بن زبدی یا یوحنای رسول

در انجیل، یوحنا حواری محبوب مسیح، با نام یوحنا پسر زبدی خوانده شده‌است، وی برادر یعقوب اکبر و در آغاز ماهیگیر بود. یوحنا، از شاگردان یحیی تعمیددهنده بود که با آغاز دعوت عیسی، به جمع پیروان وی گروید. بنا به روایت انجیل، پس از برخاستن مسیح از مردگان، یوحنا و پطرس نخستین کسانی بودند که به زیارت مقبره رفتند و برخاستن عیسی را باور کردند. در مسیحیت ، از وی با نام یوحنای محبوب یاد می‌شود. دلیل این نامگذاری به خاطر این بود که یوحنا یار محبوب عیسی مسیح بود و عیسی بر روی صلیب به مریم مادرش و یوحنا  ای مادر یوحنا اینک پسرت و ای یوحنا مریم اینک مادرت

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*