Blog Directory

گفتارهایی از انجیل(9) خدا نیازهایمان را برآورده می کند Bible verses (9)Supply God’s Way

god supply
god supply

خدا نیازهایمان را برآورده می کند


 • [مزمور داود] خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مزامیر 23: 1

 • شیربچگان بینوا شده، گرسنگی می‌کشند و امّا طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. مزامیر 34: 10

 • من جوان بودم و الآن پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند. مزامیر 37: 25

 • متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می‌شودو خدایی که نجات ماست، سلاه. مزامیر 68: 19

 • من یَهُوَه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. دهان خود را نیکو باز کن و آن را پر خواهم ساخت. مزامیر 81: 10

 • زیرا که یهوه خدا آفتاب و سپر است. خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند. مزامیر 84: 11

 • چشمان همگان منتظر تو می‌باشد و تو طعام ایشان را در موسمش می‌دهی. 16 دست خویش را باز می‌کنی و آرزوی همهٔ زندگان را سیر می‌نمایی. مزامیر 145: 15, 16

 • مرد عادل‌ برای‌ سیری‌ جان‌ خود می‌خورد، اما شکم‌ شریران‌ محتاج‌ خواهد بود. امثال 13: 25

 • اگر خواهش‌ داشته‌، اطاعت‌ نمایید، نیکویی‌ زمین‌ را خواهید خورد. امّا اگر ابا نموده‌، تمرّد کنید، شمشیر شما را خواهد خورد»، زیرا که‌ دهان‌ خداوند چنین‌ می‌گوید. اشعیا 1: 19, 20

 • و ایشان‌ را و اطراف‌ کوه‌ خود را برکت‌ خواهم‌ ساخت‌. و باران‌ را در موسمش‌ خواهم‌ بارانید و بارشهای‌ برکت‌ خواهد بود. عزرا 34: 26

 • آیا انسان‌ خدا را گول‌ زند؟ امّا شما مرا گول‌ زده‌اید و می‌گویید در چه‌ چیز تو را گول‌ زده‌ایم‌؟ در عُشرها و هدایا. شما سخت‌ ملعون‌ شده‌اید زیرا که‌ شما یعنی‌ تمامی‌ این‌ امّت‌ مرا گول‌ زده‌اید. تمامی‌ عُشرها را به‌ مخزنهای‌ من‌ بیاورید تا در خانه‌ من‌ خوراک‌ باشد و یهوه‌ صبایوت‌ می‌گوید مرا به‌ ملاکی 3: 8-10

 • پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را می‌داند پیش از آنکه از او سؤال کنید. متی 6: 8

 • لیکن اوّل ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. متی 6: 33

 • سؤال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند، یابد و کسی که بطلبد، دریافت کند و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. متی 7: 7, 8

 • پس هرگاه شما که شریر هستید، دادن بخششهای نیکو را به اولاد خود می‌دانید، چقدر زیاده پدر شما که متی 7: 11

 • و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت. متی 21: 22

 • و به ایشان گفت، هنگامی که شما را بیکیسه و توشهدان و کفش فرستادم، به هیچ چیز محتاج شدید؟ گفتند، هیچ. لوقا 22: 35

 • و همچنین خداوند فرمود که هرکه به انجیل اعلام نماید، از انجیل معیشت یابد. اول قرنتیان – 9: 14

 • امّا خدای من همهٔٔ احتیاجات شما را برحسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. فیلیپیان 4: 19

 • زیرا که طمع ریشهٔ همهٔ بدیها است، که بعضی چون در پی آن می‌کوشیدند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند. اول تیموتیوس 6: 10

 • و هرچه سؤال کنیم، از او می‌یابیم، از آن‌جهت که احکام او را نگاه می‌داریم و به آنچه پسندیدهٔ اوست، عمل می‌نماییم. اول یوحنا 3: 22

 • و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه برحسب ارادهٔ او سؤال نماییم، ما را می‌شنود. و اگر دانیم که هرچه سؤال کنیم ما را می‌شنود، پس می‌دانیم که آنچه از او درخواست کنیم می‌یابیم. اول یوحنا 5: 14, 15

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*