گفتارهایی از انجیل(4) ایمان Bible verses (4)Faith

faith
faith

 • ایمان

 • لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. – رومیان 10: 17

 • به‌ تمامی‌ دل‌ خود بر خداوند توکل‌ نما و بر عقل‌ خود تکیه‌مکن‌. در همه‌ راههای‌ خود او را بشناس‌، و او طریقهایت‌ را راست‌ خواهد گردانید. – ا امثال 3: 5, 6

 • عیسی وی را گفت، اگر می‌توانی ایمان آری، مؤمن را همه‌چیز ممکن است. – مرقس 9: 23

 • پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است؛ چیزهای کُهنه درگذشت، اینک، همه‌چیز تازه شده است. – دوم قرنتیان 5: 17

 • زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست. – لوقا 1: 37

 • در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده، گفت، بر وفق ایمانتان به شما بشود. – متى 9: 29

 • پس ایمان، اعتماد بر چیزهای امیدداشته شده است و برهانِ چیزهای نادیده. – عبرانیان 11: 1

 • و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت نمی‌نماید، و به او داده خواهد شد. 6 لکن به ایمان سؤال بکند، و هرگز شک نکند. زیرا هرکه شک کند، مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می‌شود. 7 زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. 8 مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. – یعقوب 1: 5, 6, 7, 8

 • لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرّب به خدا جوید، لازم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا می‌دهد. – عبرانیان 11: 6

 • زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. – یعقوب 2: 26

 • لکن آنکه شکّ دارد اگر بخورد ملزم می‌شود، زیرا به ایمان نمی‌خورد؛ و هر چه از ایمان نیست گناه است. – رومیان 14: 23b

 • لکن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتّد شود نفس من با وی خوش نخواهد شد. – عبرانیان 10: 38

 • اگرچه‌ مرا بکشد، برای‌ او انتظار خواهم‌ کشید. لیکن‌ راه‌ خود را به‌ حضور او ثابت‌ خواهم‌ ساخت‌. – ایوب 13: 15a

 • زیرا خداوند یهوه‌ قدّوس‌ اسرائیل‌ چنین‌ می‌گوید: «به‌ انابت‌ و آرامی‌ نجات‌ می‌یافتید و قوّت‌ شما از راحت‌ و اعتماد می‌بود؛ امّا نخواستید. . – اشعیا 30: 15b

 • اگر بی‌ایمان شویم، او امین می‌ماند، زیرا خود را انکار نمی‌تواند نمود. – دوم تیموتیوس 2: 13

 • زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد؛ و غلبه‌ای که دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ما است. – یوحنا 5: 4

 • و بر روی این همه، سپر ایمان را بکشید، که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. – افسسیان 6: 16

 • عیسی ایشان را گفت، به‌سبب بی‌ایمانی شما. زیرا هرآینه به شما می‌گویم، اگر ایمانِ به قدر دانه خردلی می‌داشتید، بدین کوه می‌گفتید از اینجا بدانجا منتقل شو، البتّه منتقل می‌شد و هیچ امری بر شما محال نمی‌بود. – متى 17: 20

 • و به سوی پیشوا و کامل‌کنندهٔ ایمان، یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بی‌حرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. – عبرانیان 12: 2

 • پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم،نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح، – رومیان 5: 1

 • عیسی در جواب ایشان گفت، به خدا ایمان آورید، – مرقس 11: 22

 • و در آن وجد می‌نمایید، هرچند در حال، اندکی از راه ضرورت در تجربه‌های گوناگون محزون شده‌اید، تا آزمایشِ ایمانِ شما، که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح: که او را اگرچه ندیده‌اید محبّت می‌نمایید و الآن اگرچه او را نمی‌بینید؛ لکن بر او ایمان آورده، وجد می‌نمایید با خرّمیای که نمی‌توان بیان کرد و پر از جلال است: و انجام ایمان خود، یعنی نجاتِ جانِ خویش را می‌یابید. – اول پترس 1: 6, 7, 8, 9

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*