گفتارهایی از انجیل(2) دعا و نیایش

pray
pray

دعا و نیایش

English version

 • سؤال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. – متى 7: 7

 • اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. – یوحنا 15: 7

 • مرا بخوان‌ و تو را اجابت‌ خواهم‌ نمود و تو را از چیزهای‌ عظیم‌ و مخفی‌ که‌ آنها را ندانسته‌ای‌ مخبر خواهم‌ ساخت‌. – ارمییا 33: 3

 • و مرا خواهید طلبید و چون‌ مرا به‌ تمامی‌ دل‌ خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت. – ارمییا 29: 13

 • و قبل‌ از آنکه‌ بخوانند من‌ جواب‌ خواهم‌ داد، و پیش‌ از آنکه‌ سخن‌ گویند من‌ خواهم‌ شنید. – اشعیا 65: 24

 • بازبه شما می‌گویم هر گاه دو نفر از شما در زمین دربارهٔ هر چه که بخواهند متّفق شوند، هرآینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا درمیان ایشان حاضرم. – متى18: 19, 20

 • و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه برحسب ارادهٔ او سؤال نماییم، ما را می‌شنود. و اگر دانیم که هرچه سؤال کنیم ما را می‌شنود، پس می‌دانیم که آنچه از او درخواست کنیم می‌یابیم. – یوحنا 5: 14, 15

 • همیشه دعا کنید. اول تسالونیکیان 5: 17

 • اگر بدی را در دل خود منظور می‌داشتم، خداوند مرا نمی‌شنید. لیکن خدا مرا شنیده است و به آواز دعای من توجه فرموده. – مزامیر66: 18, 19

 • پس خداوند گفت، ای شمعون، ای شمعون، اینک، شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. – لوقا22: 31, 32

 • از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به‌وسیلهٔ وی نزد خدا آیند، نجات بی‌نهایت بخشد، چونکه دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. – عبرانیان 7: 25

 • پس آرزوی این دارم که مردان، دستهای مقدّس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جا دعا کنند. – دوم تیموتیوس 2: 8

 • و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می‌کند، زیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که می‌باید نمی‌دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می‌کندبه ناله‌هایی که نمی‌شود بیان کرد. و او که تفحّص کننده دلهاست، فکر روح را می‌داند زیرا که او برای مقدّسین برحسب ارادهٔ خدا شفاعت می‌کند. – رومیان 8: 26, 27

 • بنابراین به شما می‌گویم آنچه در عبادت سؤال می‌کنید، یقین بدانید که آن را یافته‌اید و به شما عطا خواهد شد. – مرقس 11: 24

 • و هرچه سؤال کنیم، از او می‌یابیم، از آن‌جهت که احکام او را نگاه می‌داریم و به آنچه پسندیدهٔ اوست، عمل می‌نماییم. – یوحنا 3: 22

 • پس قدری پیش رفته، به روی در افتاد و دعا کرده، گفت، ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد؛ لیکن نه به خواهش من، بلکه به ارادهٔ تو. – متى 26: 39

 • لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد. و چون عبادت کنید، مانند امّت‌ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان می‌برند که به‌سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند. – متى 6: 6, 7

 • پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را

 • اعانت کند.- عبرا 4: 16

 • و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام بجهت همهٔٔ مقدّسین بیدار باشید. – افسسیان 6: 18

 • شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می‌کنم و او آواز مرا خواهد شنید. – مزامیر 55: 17

 • به دعای مسکینان توجه نموده، و دعای ایشان را خوار نشمرده است. مزامیر 102: 17

 • خداوند را محبّت می‌نمایم زیرا که آواز من و تضّرع مرا شنیده است. زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدّت حیات خود، او را خواهم خواند. – مزامیر 116: 1, 2

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*