Blog Directory

گفتارهایی از انجیل(14) ‏در پناه خداوند Bible verses (14)GOD’S PROTECTION

gods protection 1
gods protection 1

در پناه خداوند


 • پس‌ فرایض‌ مرا بجا آورید و احکام‌ مرا نگاه‌ داشته‌، آنها را به‌ عمل‌ آورید، تا در زمین‌ به‌ امنیت‌ ساکن‌ شوید. لاویان 25: 18

 • و دربارۀ بنیامین‌ گفت‌: «حبیب‌ خداوند نزد وی‌ ایمن‌ ساکن‌ می‌شود. تمامی‌ روز او را مستور می‌سازد و در میان‌ کتفهایش‌ ساکن‌ می‌شود.» تثنییه 33: 12

 • « خدای‌ ازلی‌ مسکن‌ توست‌ و در زیر تو بازوهای‌ جاودانی‌ است‌؛ و دشمن‌ را از حضور تو اخراج‌ کرده‌، می‌گوید هلاک‌ کن‌. تثنییه 33: 27

 • و الا´ن‌ احسان‌ فرموده‌، خاندان‌ بندۀ خود را برکت‌ بده‌ تا آنکه‌ در حضورت‌ تا به‌ ابد بماند، زیرا که‌ تو ای‌ خداوند یهُوَه‌ گفته‌ای‌ و خاندان‌ بنده‌ات‌ از برکت‌ تو تا به‌ ابد مبارک‌ خواهد بود.» دوم سموئیل 7: 29

 • و داود در اَرام‌ دمشق‌ قراولان‌ گذاشت‌، و اَرامیان‌، بندگان‌ داود شده‌، هدایا می‌آوردند، و خداوند ، داود را در هر جا که‌ می‌رفت‌، نصرت‌ می‌داد. دوم سموئیل 8: 6

 • و هر جایی‌ که‌ می‌رفتی‌، من‌ با تو می‌بودم‌ و جمیع‌ دشمنانت‌ را از حضور تو منقطع‌ ساختم‌ و برای‌ تو اسمی‌ مثل‌ اسم‌ بزرگانی‌ که‌ بر زمین‌اند پیدا کردم‌. اول تواریخ 17: 8

 • بسلامتی می‌خسبم و به خواب هم می‌روم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن می‌سازی. مزامیر 4: 8

 • خداوند را همیشه پیش روی خود می‌دارم. چونکه به دست راست من است، جنبش نخواهم خورد. مزامیر 16: 8

 • زیرا که پادشاه بر خداوند توکل می‌دارد، و به رحمت حضرت اعلیٰ جنبش نخواهد خورد. دست تو همهٔٔ دشمنانت را خواهد دریافت. دست راست تو آنانی را که از تو نفرت دارند خواهد دریافت. در وقت غضب خود، ایشان را چون تنور آتش خواهی ساخت. خداوند ایشان را در خشم خود خواهد بلعید و آتشْ ایشان را خواهد خورد. مزامیر 21: 7-9

 • فرشتهٔ خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ایشان را می‌رهاند. مزامیر 34: 7

 • خدا ملجا و قوّت ماست، و مددکاری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. مزامیر 46: 1

 • امّا پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هر که بدو قسم خورَد، فخر خواهد نمود، زیرا دهان دروغ‌گویان بسته خواهد گردید. مزامیر 63: 11

 • زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلی را مأوای خویش گردانیده‌ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمهٔ تو نخواهد رسید. مزامیر 91: 9, 10

 • اگر خداوند خانه را بنا نکند،بنّایانش زحمت بی‌فایده می‌کشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، پاسبانان بی‌فایده پاسبانی می‌کنند. مزامیر 127: 1

 • در آنجا شاخ داود را خواهم رویانید و چراغی برای مسیح خود آماده خواهم ساخت. دشمنان او را به خجالت ملبّس خواهم ساخت و تاج او بر وی شکوفه خواهد آورد. مزامیر 132: 17, 18

 • که پادشاهان را نجات می‌بخشی، و بندهٔ خود داود را از شمشیر مهلک می‌رهانی. مزامیر 144: 10

 • زیرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پای‌ تو را از دام‌ حفظ‌ خواهد نمود. امثال 3: 26

 • در ترس‌ خداوند اعتماد قوی است‌، و فرزندان‌ او را ملجأ خواهد بود. امثال 14: 26

 • اسم‌ خداوند برج‌ حصین‌ است‌ که‌ مرد عادل‌ در آن‌ می‌دود و ایمن‌ می‌باشد. امثال 18: 10

 • اسب‌ برای‌ روز جنگ‌ مهیا است‌، اما نصرت از جانب‌ خداوند است‌. امثال 21: 31

 • تمامی‌ کلمات‌ خدا مُصَفّی‌ است‌. او به‌ جهت‌ متوکّلان‌ خود سپر است‌. امثال 30: 5

 • زیرا خداوند یهُوَه‌ کاری‌ نمی‌کند جز اینکه‌ سرّ خویش‌ را به‌ بندگان‌ خود انبیا مکشوف‌ می‌سازد. عاموس 3: 7

 • اسلحهٔ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. افسسیان 6: 11, 12

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*