Blog Directory

گفتارهایی از انجیل(12) دادن کمکهای مالی Bible verses (12)GIVING

giving
giving

دادن کمکهای مالی


 • چونکه‌ فقیر از زمینت‌ معدوم‌ نخواهد شد، بنابراین‌ من‌ تو را امر فرموده‌، می‌گویم‌ البته‌ دست‌ خود را برای‌ برادر مسکین‌ و فقیر خود که‌ در زمین‌ تو باشند، گشاده‌ دار. تثنییه 15: 11

 • از مایملک‌ خود خداوند را تکریم‌ نما و از نوبرهای‌ همه‌ محصول‌ خویش‌. آنگاه‌ انبارهای‌ تو به‌ وفور نعمت‌ پر خواهد شد، و چرخشتهای‌ تو از شیره‌ انگور لبریز خواهد گشت‌. امثال 3: 9, 10

 • احسان‌ را از اهلش‌ باز مدار، هنگامی‌ که‌ بجا آوردنش‌ در قوّت‌ دست‌ توست‌. امثال 3: 27

 • هستند که‌ می‌پاشند و بیشتر می‌اندوزند؛ و هستند که‌ زیاده‌ از آنچه‌ شاید، نگاه‌ می‌دارند اما به‌ نیازمندی‌ می‌انجامد. شخص‌ سخی‌ فربه‌ می‌شود، و هر که‌ سیراب‌ می‌کند خود نیز سیراب‌ خواهد گشت‌. امثال 11: 24, 25

 • هر که‌ گوش‌ خود را از فریاد فقیر می‌بندد، او نیز فریاد خواهد کرد و مستجاب‌ نخواهد شد. امثال 21: 13

 • تمامی‌ عُشرها را به‌ مخزنهای‌ من‌ بیاورید تا در خانه‌ من‌ خوراک‌ باشد و یهوه‌ صبایوت‌ می‌گوید مرا به‌ اینطور امتحان‌ نمایید که‌ آیا روزنه‌های‌ آسمان‌ را برای‌ شما نخواهم‌ گشاد و چنان‌ برکتی‌ بر شما نخواهم‌ ریخت‌ که‌ گنجایش‌ آن‌ نخواهد بود؟ ملاکی 3: 10

 • هر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد، روی خود را مگردان. متی 5: 42

 • پس چون صدقه دهی، پیش خود کَرِّنا منواز چنانکه ریاکاران در کنایس و بازارها می‌کنند، تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافته‌اند. بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می‌کند مطلّع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان‌بینِ تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد. متی 6: 2-4

 • پادشاه در جواب ایشان گوید، هرآینه به شما می‌گویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید، به من کرده‌اید. متی 25: 40

 • بدهید تا به شما داده شود. زیرا پیمانه نیکوی افشرده و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذارد. زیرا که به همان پیمانهای که می‌پیمایید برای شما پیموده خواهد شد. لوقا 6: 38

 • امّا خلاصه این است، هرکه با بخیلی کارد، با بخیلی هم درو کند و هرکه با برکت کارد، با برکت نیز درو کند. امّا هرکس بطوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می‌دارد. ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید. چنانکه مکتوب است که پاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باقی می‌ماند. امّا او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می‌کند، بذر شما را آماده کرده، خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزیدخواهد کرد، تا آنکه در هرچیز دولتمند شده، کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به‌وسیلهٔ ما می‌باشد. زیرا که بجا آوردن این خدمت، نه فقط حاجات مقدّسین را رفع می‌کند، بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می‌افزاید. دوم قرنتیان 9: 6-12

 • پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزینه باشد، و کسی از شما بدیشان گوید، به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، لیکن مایحتاج بدن را بدیشان ندهد، چه نفع دارد؟ همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است. یعقوب 2: 15-17

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*