Blog Directory

گفتارهایی از انجیل(10) بخشایش Bible verses (10)Forgiveness

foregiveness 1
foregiveness 1

بخشایش


 • از ابنای‌ قوم‌ خود انتقام‌ مگیر، و کینه‌ مورز، و همسایۀ خود را مثل‌ خویشتن‌ محبت‌ نما. من‌ یهوه‌ هستم‌. لاویان 19: 18

 • خویشتن را با رحیم، رحیم می‌نمایی، و با مرد کامل، خود را کامل می‌نمایی. مزامیر 18: 25

 • زیرا تو ای خداوند، نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو را می‌خوانند. مزامیر 86: 5

 • به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزامیر 103: 12

 • زنهار که‌ رحمت‌ و راستی‌ تو را ترک‌ نکند. آنها را بر گردن‌ خود ببند و بر لوح‌ دل‌ خود مرقوم‌ دار. آنگاه‌ نعمت‌ و رضامندی‌ نیکو، در نظر خدا و انسان‌ خواهی‌ یافت‌. امثال 3: 3, 4

 • من‌ هستم‌ من‌ که‌ بخاطر خود خطایای‌ تو را محو ساختم‌ و گناهان‌ تو را بیاد نخواهم‌ آورد. اشعیا 43: 25

 • خوشابحال رحم‌کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. متی 5: 7

 • زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید. امّا اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. متی 6: 14, 15

 • آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت، خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می‌باید او را آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟ عیسی بدو گفت، تو را نمی‌گویم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه! متی 18: 21, 22

 • به همینطور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود، اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد. متی 18: 35

 • و وقتی که به دعا بایستید، هر گاه کسی به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است، خطایای شما را معاف دارد. مرقس 11: 25

 • داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6: 37

 • عیسی گفت، ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. پس جامه‌های او را تقسیم کردند و قرعه افکندند. لوقا 23: 34

 • گفت، هیچ‌کس ای آقا. عیسی گفت، من هم بر تو فتوا نمی‌دهم. برو دیگر گناه مکن. یوحنا 8: 11

 • و با یگدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است افسسیان 4: 32

 • و متحمّل یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید هرگاه بر دیگری ادّعایی داشته باشید؛ چنانکه مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. Colossians 3: 13

 • زیرا بر تقصیرهای ایشان ترّحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. عبرانیان 8: 12

 • و مترصّد باشید مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشهٔ مرارت نمّو کرده، اضطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند. عبرانیان 12: 15

 • اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اول یوحنا 1: 9

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*