Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(33) ‏ غرور و تکبر در انجیل

.jpeg
.jpeg

‏  غرور و تکبردر انجیل


 • سخنان تکبرآمیز دیگر مگویید، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یهُوَه خدای عَلاّم است و به او اعمال، سنجیده میشود. اول سموئیل 2: 3
 • و پادشاه‌ اسرائیل‌ در جواب‌ گفت‌: «وی‌ را بگویید: آنکه‌ اسلحه‌ می‌پوشد، مثل‌ آنکه‌ می‌گشاید فخر نکند.» اول پادشاهان 20: 11
 • چون‌ تکبّر می‌آید خجالت‌ می‌آید، اماحکمت‌ با متواضعان‌ است‌. امثال 11: 2
 • از تکبّر جز نزاع‌ چیزی‌ پیدا نمی‌شود، اما با آنانی‌ که‌ پند می‌پذیرند حکمت‌ است‌. امثال 13: 10
 • خداوند خانه‌ متکبّران‌ را منهدم‌ می‌سازد، اما حدود بیوه‌زن‌ را استوار می‌نماید. امثال 15: 25
 • هر که‌ دل‌ مغرور دارد نزد خداوند مکروه‌ است‌، و او هرگز مبرا نخواهد شد. امثال 16: 5
 • تکبّر پیش‌رُوِ هلاکت‌ است‌، و دل‌ مغرور پیش‌رو خرابی‌. امثال 16: 18
 • راهی‌ هست‌ که‌ در نظر انسان‌ راست‌ است‌، اما عاقبت‌ آن‌ راه‌، موت‌ می‌باشد. امثال 16: 25
 • پیش‌ از شکستگی‌، دل‌ انسان‌ متکبّر می‌گردد، و تواضع‌ مقدّمه‌ عزّت‌ است‌. امثال 18: 12
 • جزای‌ تواضع‌ و خداترسی‌، دولت‌ و جلال‌ و حیات‌ است‌. امثال 22: 4
 • تکبّر شخص‌ او را پست‌ می‌کند، اما مرد حلیم‌دل‌، به‌ جلال‌ خواهد رسید. امثال 29: 23
 • خداوند می‌گوید: دست‌ من‌ همه‌ این‌ چیزها را ساخت‌ پس‌ جمیع‌ اینها بوجود آمد؛ امّا به‌ این‌ شخص‌ که‌ مسکین‌ و شکسته‌ دل‌ و از کلام‌ من‌ لرزان‌ باشد، نظر خواهم‌ کرد. اشعیا 66: 2
 • زیرا هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خویشتن را فرود آرد، سرافراز گردد. لوقا 14: 11
 • پس آنکه گمان بَرَد که قایم است، باخبر باشد که نیفتد. اول قرنتیان 10: 12
 • لیکن ثمرهٔ روح، محبّت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است، که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست. غلاطیان 5: 22, 23
 • و هیچ‌چیز را از راه تعصّب و عُجْب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. و هریک از شما ملاحظهٔ کارهای خود را نکند، بلکه هرکدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود فیلیپیان 2: 3-5
 • لیکن او فیض زیاده می‌بخشد. بنابراین می‌گوید، خدا متکبّران را مخالفت می‌کند، امّا فروتنان را فیض می‌بخشد. یعقوب 4: 6
 • در حضور خدا فروتنی کنید، تا شما را سرافراز فرماید. یعقوب 4: 10
 • همچنین ای جوانان، مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبرّان مقاومت می‌کند و فروتنان را فیض می‌بخشد. پس زیرِ دست زورآورِ خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معیّن سرافراز نماید. و تمام اندیشهٔ خود را به وی وا گذارید، زیرا که او برای شما فکر می‌کند. اول پترس 5: 5-7

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*