Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(30) حکمت و دانایی در انجیل

wisdom
wisdom

 حکمت و دانایی در انجیل


 • و به‌ داوران‌ گفت‌: «باحذر باشید که‌ به‌ چه‌ طور رفتار می‌نمایید زیرا که‌ برای‌ انسان‌ داوری‌ نمی‌نمایید بلکه‌ برای‌ خداوند ، و او در حکم‌ نمودن‌ با شما خواهد بود. دوم تواریخ 19: 6

 • ای خداوند، به‌سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست گردان. مزامیر 5: 8

 • ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خویش را به من تعلیم ده. مرا به راستیِ خود سالک گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بوده‌ام. مزامیر 25: 4, 5

 • مسکینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد. مزامیر 25: 9

 • ای خداوند طریق خود را به من بیاموز و به‌سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. مزامیر 27: 11

 • تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود. مزامیر 32: 8

 • خداوند قدمهای انسان را مستحکم می‌سازد، و در طریق‌هایش سرور می‌دارد. مزامیر 37: 23

 • موافق رأی خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید. مزامیر 73: 24

 • چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم. مزامیر 119: 18

 • کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راه‌های من نور است. مزامیر 119: 105

 • کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند. مزامیر 119: 130

 • بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکّل دارم. طریقی را که برآن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را برمیافرازم. مزامیر 143: 8

 • مرا تعلیم ده تا ارادهٔ تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز؛ به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان؛ مزامیر 143: 10, 11

 • تا مرد حکیم‌ بشنود و علم‌ را بیفزاید، و مرد فهیم‌ تدابیر را تحصیل‌ نماید؛ امثال 1: 5

 • اگر فهم‌ را دعوت‌ می‌کردی‌ و آواز خود را به‌ فطانت‌ بلند می‌نمودی‌، آنگاه‌ ترس‌ خداوند را می‌فهمیدی‌، و معرفت‌ خدا را حاصل‌ می‌نمودی‌. زیرا خداوند حکمت‌ را می‌بخشد، و از دهان‌ وی‌ معرفت‌ و فطانت‌ صادر می‌شود. امثال 2: 3, 5, 6

 • به‌ تمامی‌ دل‌ خود بر خداوند توکل‌ نما و بر عقل‌ خود تکیه‌مکن‌. در همه‌ راههای‌ خود او را بشناس‌، و او طریقهایت‌ را راست‌ خواهد گردانید. امثال 3: 5, 6

 • حینی‌ که‌ به‌ راه‌ می‌روی‌ تو را هدایت‌ خواهدنمود، و حینی‌ که‌ می‌خوابی‌ بر تو دیده‌بانی‌ خواهد کرد، و وقتی‌ که‌ بیدار شوی‌ با تو مکالمه‌ خواهد نمود. امثال 6: 22

 • راه‌ احمق‌ در نظر خودش‌ راست‌ است‌، اما هر که‌ نصیحت‌ را بشنود حکیم‌ است‌. امثال 12: 15

 • تدبیرهای‌ دل‌ از آن‌ انسان‌ است‌، اما تنطّق‌ زبان‌ از جانب‌ خداوند می‌باشد. امثال 16: 1

 • پند را بشنو و تأدیب‌ را قبول‌ نما، تا در عاقبت‌ خود حکیم‌ بشوی‌. امثال 19: 20

 • فکرها به‌ مشورت‌ محکم‌ می‌شود، و با حسن‌ تدبیر جنگ‌ نما. امثال 20: 18

 • زیرا که‌ با حسن‌تدبیر باید جنگ‌ بکنی‌، و از کثرت‌ مشورت‌دهندگان‌ نصرت‌ است‌. امثال 24: 6

 • مردمان‌ شریر انصاف‌ را درک‌ نمی‌نمایند، اما طالبان‌ خداوند همه‌ چیز را می‌فهمند. امثال 28: 5

 • و روح‌ خداوند بر او قرار خواهد گرفت‌، یعنی‌ روح‌ حکمت‌ و فهم‌ و روح‌ مشورت‌ و قوّت‌ و روح‌ معرفت‌ و ترس‌ خداوند. و خوشی‌ او در ترس‌ خداوند خواهد بود و موافق‌ رؤیت‌ چشم‌ خود داوری‌ نخواهد کرد و بر وفق‌ سمع‌ اشعیا 11: 2, 3

 • و کوران‌ را به‌ راهی‌ که‌ ندانسته‌اند رهبری‌ نموده‌، ایشان‌ را به‌ طریق‌هایی‌ که‌ عارف‌ نیستند هدایت‌ خواهم‌ نمود. ظلمت‌ را پیش‌ ایشان‌ به‌ نور و کجی‌ را به‌ راستی‌ مبدّل‌ خواهم‌ ساخت‌. این‌ کارها را بجا آورده‌، ایشان‌ را رها نخواهم‌ نمود. اشعیا 42: 16

 • خداوند یهوه‌ زبان‌ تلامیذ را به‌ من‌ داده‌ است‌ تا بدانم‌ که‌ چگونه‌ خستگان‌ را به‌ کلام‌ تقویت‌ دهم‌. هر بامداد بیدار می‌کند. گوش‌ مرا بیدار می‌کند تا مثل‌ تلامیذ بشنوم‌. اشعیا 50: 4

 • و خداوند تو را همیشه‌ هدایت‌ نموده‌، جان‌ تو را در مکان‌های‌ خشک‌ سیر خواهد کرد و استخوانهایت‌ را قوّی‌ خواهد ساخت‌ و تو مثل‌ باغ‌ سیرآب‌ و مانند چشمه‌ آب‌ که‌ آبش‌ کم‌ نشود خواهی‌ بود. اشعیا 58: 11

 • ای‌ خداوند می‌دانم‌ که‌ طریق‌ انسان‌ از آن‌ او نیست‌ و آدمی‌ که‌ راه‌ می‌رود قادر بر هدایت‌ قدمهای‌ خویش‌ نمی‌باشد. ارمییا 10: 23

 • با گریه‌ خواهند آمد و من‌ ایشان‌ را با تضرّعات‌ خواهم‌ آورد. نزد نهرهای‌ آب‌ ایشان‌ را به‌ راه‌ صاف‌ که‌ در آن‌ نخواهند لغزید رهبری‌ خواهم‌ نمود زیرا که‌ من‌ پدر اسرائیل‌ هستم‌ و افرایم‌ نخست‌زاده‌ من‌ است‌. ارمییا 31: 9

 • اما خدا به‌ این‌ چهار جوان‌ معرفت‌ و ادراک‌ در هر گونه‌ علم‌ و حکمت‌ عطا فرمود و دانیال‌ در همه‌ رؤیاها و خوابها فهیم‌ گردید. دانیال 1: 17

 • بحسب ظاهر داوری مکنید بلکه به راستی داوری نمایید. یوحنا 7: 24

 • این مرتبه سوم نزد شما می‌آیم. بهگواهی دو سه شاهد، هر سخن ثابتخواهد شد. دوم قرنتیان 13: 1

 • و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت نمی‌نماید، و به او داده خواهد شد. یعقوب 1: 5

 • لکن آن حکمت که از بالا است، اوّل طاهر است و بعد صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت‌پذیر و پر از رحمت و میوه‌های نیکو و بی‌تردّد و بی‌ریا. یعقوب 3: 17

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*