گفتارهایی ازکتاب مقدس(27) استراحت و خواب در انجیل

 استراحت
استراحت

 • استراحت و خواب در انجیل

 • و مطمئن‌ خواهی‌ بود چونکه‌ امید داری‌، و اطراف‌ خود را تجسّس‌ نموده‌، ایمن‌ خواهی‌ خوابید. و خواهی‌ خوابید و ترساننـده‌ای‌ نخواهـد بـود، و بسـیاری‌ تـو را تملّق‌ خواهند نمود. ایوب 11: 18, 19
 • و امّا من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویّت می‌دهد. مزامیر 3: 5
 • بسلامتی می‌خسبم و به خواب هم می‌روم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن می‌سازی. مزامیر 4: 8
 • از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می‌پرد. مزامیر 91: 5
 • بی‌فایده است که شما صبح زود برمی‌خیزید و شب دیر می‌خوابید و نان مشقّت را می‌خورید. همچنان محبوبان خویش را خواب می‌بخشد. مزامیر 127: 2
 • هنگامی‌ که‌ بخوابی‌، نخواهی‌ ترسید و چون‌ دراز شوی‌ خوابت‌ شیرین‌ خواهد شد. امثال 3: 24
 • خواب‌ عمله‌ شیرین‌ است‌ خواه‌ کم‌ و خواه‌ زیاد بخورد؛ اما سیری‌ مرد دولتمند او را نمی‌گذارد که‌ بخوابد. جامعه 5: 12
 • آنانی‌ که‌ به‌ استقامت‌ سالک‌ می‌باشند، به‌ سلامتی‌ داخل‌ شده‌، بر بسترهای‌ خویش‌ آرامی‌ خواهند یافت‌. اشعیا 57: 2
 • اگر پای‌ خود را از سَبَّت‌ نگاه‌ داری‌ و خوشی‌ خود را در روز مقدّس‌ من‌ بجا نیاوری‌ و سَبَّت‌ را خوشی‌ و مقدّس‌ خداوند و محترم‌بخوانی‌ و آن‌ را محترم‌ داشته‌، به‌ راههای‌ خود رفتار ننمایی‌ و خوشی‌ خود را نجویی‌ و سخنان‌ خود را نگویی‌، آنگاه‌ در خداوند متلذّذ خواهی‌ شد و تو را بر مکان‌های‌ بلند زمین‌ سوار خواهم‌ کرد. و نصیب‌ پدرت‌ یعقوب‌ را به‌ تو خواهم‌ خورانید، زیرا که‌ دهان‌ خداوند این‌ را گفته‌ است‌. اشعیا 58: 13, 14
 • پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. اول قرنتیان 10: 31
 • پس برای قوم خدا آرامی سَبَّت باقی می‌ماند. زیرا هر که داخل آرامیِ او شد، او نیز از اعمال خود بیارامید، چنانکه خدا از اعمال خویش. عبرانیان 4: 9, 10

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*