Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(26) صلح و صفا در انجیل

.jpg
.jpg

صلح و صفا

خوشابحال صلح‌کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد

 • و تو نزد پدران‌ خود به‌ سلامتی‌ خواهی‌ رفت‌، و در پیری‌ نیکو مدفون‌ خواهی‌ شد. پیدایش 15: 15

 • خداوند قوم خود را قوّت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود. مزامیر 29: 11

 • از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن؛ صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. مزامیر 34: 14

 • و امّا حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانیِ سلامتی متلذذ خواهند گردید. مزامیر 37: 11

 • مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. مزامیر 37: 37

 • آنانی را که شریعت تو را دوست می‌دارند، سلامتیِ عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. مزامیر 119: 165

 • من از اهل سلامتی هستم، لیکن چونسخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند. مزامیر 120: 7

 • چون‌ راههای‌ شخص‌ پسندیده‌ خداوند باشد، دشمنانش‌ را نیز با وی‌ به‌ مصالحه‌ می‌آورد. امثال 16: 7

 • وقتی‌ برای‌ محبت‌ و وقتی‌ برای‌ نفرت‌. وقتی‌ برای‌ جنگ‌ و وقتی‌ برای‌ صلح‌. جامعه 3: 8

 • زیرا که‌ برای‌ ما ولدی‌ زاییده‌ و پسری‌ به‌ ما بخشیده‌ شد و سلطنت‌ بر دوش‌ او خواهد بود و اسم‌ او عجیب‌ و مشیر و خدای‌ قدیر و پدر سرمدی‌ و سرور سلامتی‌ خوانده‌ خواهد شد. اشعیا 9: 6

 • دل‌ ثابت‌ را در سلامتی‌ کامل‌ نگاه‌ خواهی‌ داشت‌، زیرا که‌ بر تو توکّل‌ دارد. اشعیا 26: 3

 • و عمل‌ عدالت‌ سلامتی‌ و نتیجه‌ عدالت‌ آرامی‌ و اطمینان‌ خواهد بود تا ابدالا´باد. اشعیا 32: 17

 • و جمیع‌ پسرانت‌ از خداوند تعلیم‌ خواهند یافت‌ و پسرانت‌ را سلامتی‌ عظیم‌ خواهد بود. اشعیا 54: 13

 • زیرا که‌ شما با شادمانی‌ بیرون‌ خواهید رفت‌ و با سلامتی‌ هدایت‌ خواهید شد. کوهها و تلّها در حضور شما به‌ شادی‌ ترنّم‌ خواهند نمود و جمیع‌ درختان‌ صحرا دستک‌ خواهند زد. اشعیا 55: 12

 • خدای‌ من‌ می‌گوید که‌ شریران‌ را سلامتی‌ نیست‌. اشعیا 57: 21

 • طریق‌سلامتی‌ را نمی‌دانند و در راههای‌ ایشان‌ انصاف‌ نیست‌. جادهّهای‌ کج‌ برای‌ خود ساخته‌اند و هر که‌ در آنها سالک‌ باشد سلامتی‌ را نخواهد دانست‌. اشعیا 59: 8

 • و جراحت‌ قوم‌ مرا اندک‌ شفایی‌ دادند، چونکه‌ می‌گویند سلامتی‌ است‌، سلامتی‌ است‌ با آنکه‌ سلامتی‌ نیست‌.» ارمییا 6: 14

 • زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی‌ را که‌ برای‌ شما دارم‌ می‌دانم‌ که‌ فکرهای‌ سلامتی‌ می‌باشد و نه‌ بدی‌ تا شما را در آخرت‌ امید بخشم‌. ارمییا 29: 11

 • اینک‌ به‌ این‌ شهر عافیت‌ و علاج‌ باز خواهم‌ داد و ایشان‌ را شفا خواهم‌ بخشید و فراوانی‌ سلامتی‌ و امانت‌ را به‌ ایشان‌ خواهم‌ رسانید. ارمییا 33: 6

 • هلاکت‌ می‌آید و سلامتی‌ را خواهند طلبید، امّا یافت‌ نخواهد شد. حزقیال 7: 25

 • یعنی‌ انبیای‌ اسرائیل‌ که‌ درباره‌ اورشلیم‌ نبوّت‌ می‌نمایند و برایش‌ رؤیای‌ سلامتی‌ را می‌بینند با آنکه‌ خداوند یهوه‌ می‌گوید که‌ سلامتی‌ نیست‌. حزقیال 13: 16

 • و از مهارت‌ او مکر در دستش‌ پیش‌ خواهد رفت‌ و در دل‌ خود مغرور شده‌، بسیاری‌ را بَغْتَهً هلاک‌ خواهد ساخت‌ و با امیر امیران‌ مقاومت‌ خواهد نمود، اما بدون‌ دست‌، شکسته‌ خواهد شد. دانیال 8: 25

 • و ناگهان‌ به‌ برومندترین‌ بِلاد وارد شده‌، کارهایی‌ را که‌ نه‌ پدرانش‌ و نه‌ پدران‌پدرانش‌ کرده‌ باشند بجا خواهد آورد و غارت‌ و غنیمت‌ و اموال‌ را به‌ ایشان‌ بذل‌ خواهد نمود و به‌ ضدّ شهرهای‌ حصاردار تدبیرها خواهد نمود، لیکن‌ اندک‌ زمانی‌ خواهد بود. دانیال 11: 24

 • اینک‌ بر کوهها پایهای‌ مبشّر که‌ سلامتی‌ را ندا می‌کند! ای‌ یهودا عیدهای‌ خود را نگاه‌ دار و نذرهای‌ خود را وفا کن‌ زیرا که‌ مردِ بَلیعال‌ بار دیگر از تو نخواهد گذشت‌ بلکه‌ بالّکل‌ منقطع‌ خواهد شد. ناحوم 1: 15

 • عهد من‌ با وی‌ عهد حیات‌ و سلامتی‌ می‌بود و آنها را به‌ سبب‌ ترسی‌ که‌ از من‌ می‌داشت‌، به‌ وی‌ دادم‌ و به‌ سبب‌ آنکه‌ از اسم‌ من‌ هراسان‌ می‌بود. ملاکی 2: 5

 • . متی 5: 9

 • پس اگر خانه لایق باشد، سلام شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نالایق بُوَد، سلام شما به شما خواهد برگشت. متی 10: 13

 • گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم. نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم، بلکه شمشیر را. متی 10: 34

 • در ساعت او برخاسته، باد را نهیب داد و به دریا گفت، ساکن شو و خاموش باش! که باد ساکن شده، آرامی کامل پدید آمد. مرقس 4: 39

 • او وی را گفت، ای دختر، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامتی برو و از بلای خویش رستگار باش. مرقس 5: 34

 • نمک نیکو است، لیکن هر گاه نمک فاسد گردد به چه چیز آن را اصلاح می‌کنید؟ پس در خود نمک بدارید و با یکدیگر صلح نمایید. مرقس 9: 50

 • تا ساکنان در ظلمت و ظّل موت را نور دهد و پایهای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید. لوقا 1: 79

 • خدا را در اعلیٰعلیّیّن جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. لوقا 2: 14

 • پس به آن زن گفت، ایمانت تو را نجات داده است. به سلامتی روانه شو. لوقا 7: 50

 • و در هر خانه‌ای که داخل شوید، اوّل گویید سلام بر این خانه باد. لوقا 10: 5

 • والاّ چون او هنوز دور است، ایلچیای فرستاده، شروط صلح را از او درخواست کند. لوقا 14: 32

 • و می‌گفتند، مبارک باد آن پادشاهی که می‌آید به نام خداوند؛ سلامتی در آسمان و جلال در اعلیٰعّلّیین باد. لوقا 19: 38

 • و ایشان در این گفتگو می‌بودند که ناگاه عیسی خود در میان ایشان ایستاده، به ایشان گفت، سلام بر شما باد. لوقا 24: 36

 • سلامتی برای شما می‌گذارم، سلامتی خود را به شما می‌دهم. نه چنانکه جهان می‌دهد، من به شما می‌دهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. یوحنا 14: 27

 • بدین چیزها بهشما تکلّم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد. و لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده‌ام. یوحنا 16: 33

 • به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدّسید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. رومیان 1: 7

 • هلاکت و پریشانی در طریق‌های ایشان است، و طریق سلامتی را ندانسته‌اند. خدا ترسی در چشمانشان نیست. رومیان 3: 16-18

 • پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم،نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح، رومیان 5: 1

 • از آن جهت که تفکّر جسم موت است، لکن تفکّر روح حیات و سلامتی است. رومیان 8: 6

 • و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند. رومیان 10: 15

 • اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. رومیان 12: 18

 • زیرا ملکوت خدا اَکل و شُرب نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح‌القدس. رومیان 14: 17

 • پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید. رومیان 14: 19

 • الآن خدای امید، شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوّت روح‌القدس در امید افزوده گردید. رومیان 15: 13

 • و خدای سلامتی با همهٔٔ شما باد، آمین. رومیان 15: 33

 • فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. اول قرنتیان 1: 3

 • امّا اگر بی‌ایمان جدایی نماید، بگذارش که بشود زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقیّد نیست و خدا ما را به سلامتی خوانده است. اول قرنتیان 7: 15

 • زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامتی، چنانکه در همهٔ کلیساهای مقدّسان. اول قرنتیان 14: 33

 • خلاصه ای برادران شاد باشید؛ کامل شوید؛ تسلّی پذیرید؛ یک رای و با سلامتی بوده باشید و خدای محبّت و سلامتی با شما خواهد بود. اول قرنتیان 13: 11

 • فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد؛ غلاطیان 1: 3

 • و آنانی که بدین قانون رفتار می‌کنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا. غلاطیان 6: 16

 • لیکن ثمرهٔ روح، محبّت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است، غلاطیان 5: 22

 • زیرا که او سلامتی ما است، که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت، 5 و عداوت، یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود، به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند. افسسیان 2: 14, 15

 • و سعی کنید که یگانگی روح را در رشتهٔ سلامتی نگاه دارید. افسسیان 4: 3

 • و نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را در پا کنید. افسسیان 6: 15

 • و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده‌اید، آنها را به عمل آرید، و خدای سلامتی با شما خواهد بود. فیلیپیان 4: 9

 • و اینکه بوساطت او همه‌چیز را با خود مصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی به‌وسیلهٔ او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. کولوسیان 1: 20

 • و سلامتی خدا در دلهای شما مسلّط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده‌اید و شاکر باشید. کولوسیان 3: 15

 • لیکن شما ای برادران، در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، اول تسالونیکیان 5: 4

 • امّا از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند، عدالت و ایمان و محبّت و سلامتی را تعاقب نما. اول تیموتیوس 2: 22

 • و در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدّسی که بغیر از آن هیچ‌کس خداوند را نخواهد دید. عبرانیان 12: 14

 • پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان، یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید، عبرانیان 13: 20

 • و میوهٔ عدالت در سلامتی کاشته می‌شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می‌آورند. یعقوب 3: 18

 • از بدی اعراض نماید و نیکویی را به‌جا آوَرَد؛ سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. اول پترس 3: 11

 • و اسبی دیگر، آتشگون بیرون آمد و سوارش را توانایی داده شده بود که سلامتی را از زمین بردارد و تا یکدیگر را بکُشند؛ و به وی شمشیری بزرگ داده شد. مکاشفه 6: 4

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*