Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(24) سقط جنین در انجیل

abortion 1
abortion 1

سقط جنین در انجیل

  1. Bible Verses (23) Abortion


  • پس‌ خدا آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید. او را بصورت‌ خدا آفرید. ایشان‌ را نر و ماده‌ آفرید. پیدایش 1: 27

  • « قتل‌ مکن‌. تثنییه 5: 17

  • وقت‌های من در دست تو می‌باشد. مرا از دست دشمنانم و جفاکنندگانم خلاصی ده. ایوب 31: 15

  • اینک، پسرانْ میراث از جانب خداوند می‌باشند و ثمرهٔ رَحِم، اجرتی از اوست. مزامیر 127: 3

  • زیرا که تو بر دل من مالک هستی؛ مرا در رحم مادرم نقش بستی. تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طور مَهیب و عجیب ساخته شده‌ام. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می‌داند. استخوانهایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می‌شدم و در اسفل زمین نقشبندی می‌گشتم. مزامیر 139: 13-15

  • چشمان تو جنین مرا دیده‌است و در دفتر تو همهٔ اعضای من نوشته شده، در روزهایی که ساخته می‌شد، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت. مزامیر 139: 16

  • «قبل‌ از آنکه‌ تو را در شکم‌ صورت‌ بندم‌ تو را شناختم‌ و قبل‌ از بیرون‌ آمدنت‌ از رحم‌ تو را تقدیس‌ نمودم‌ و تو را نبی‌ امّت‌ها قرار دادم‌.» ارمییا 1: 5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*