Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(23) فرزند آوردن در انجیل

CHILDBEARING
CHILDBEARING

 فرزند آوردن در انجیل

Bible Verses (23) CHILDBEARING

 • از خدای‌ پدرت‌ که‌ تو را اعانت‌ می‌کند، و از قادرمطلق‌ که‌ تو را برکت‌ می‌دهد، به‌ برکات‌ آسمانی‌ از اعلی‌ و برکات‌ لجه‌ای‌ که‌ در اسفل‌ واقع‌ است‌، و برکات‌ پستانها و رحم‌. پیدایش 49: 25

 • و بنی‌اسرائیل‌ بارور و منتشر شدند، و کثیر و بی‌نهایت‌ زورآور گردیدند و زمین‌ از ایشان‌ پر گشت‌. سفر خروج 1: 7

 • و تو را دوست‌ داشته‌، برکت‌ خواهد داد، و خواهد افزود، و میوه‌ بطن‌ تو و میوه‌ زمین‌ تو را و غله‌ و شیره‌ و روغن‌ تو را و نتایج‌ رمه‌ تو را و بچه‌های‌ گله‌ تو را، در زمینی‌ که‌ برای‌ پدرانت‌ قسم‌ خورد که‌ به‌ تو بدهد، برکت‌ خواهد داد. از همه‌ قومها مبارک‌تر خواهی‌ شد، و در میان‌ شما و بهایم‌ شما، نر یا ماده‌، نازاد نخواهد بود. تثنییه 7: 13, 14

 • آیا آن‌ کس‌ که‌ مرا در رحم‌ آفرید او را نیز نیافرید؟ و آیا کس‌ ِ واحد، ما را در رحم‌ نسرشت‌؟ ایوب 31: 15

 • ذرّیتش در زمین زورآور خواهند بود. طبقه راستان مبارک خواهند شد. مزامیر 112: 2

 • زن نازاد را خانهنشین می‌سازد و مادر فرحناک فرزندان. هلّلویاه! مزامیر 113: 9

 • اینک، پسرانْ میراث از جانب خداوند می‌باشند و ثمرهٔ رَحِم، اجرتی از اوست. مزامیر 127: 3

 • زیرا که تو بر دل من مالک هستی؛ مرا در رحم مادرم نقش بستی. مزامیر 139: 13

 • زیرا که پشت بندهٔ‌ای دروازه‌هایت را مستحکم کرده و فرزندانت را در اندرونت مبارک فرموده است. مزامیر 147: 13

 • او مثل‌ شبانْ گله‌ خود را خواهد چرانید و به‌ بازوی‌ خود بره‌ها را جمع‌ کرده‌، به‌ آغوش‌ خویش‌ خواهد گرفت‌ و شیر دهندگان‌ را به‌ ملایمت‌ رهبری‌ خواهد کرد. اشعیا 40: 11

 • اینک‌ بر (زمین‌) تشنه‌ آب‌ خواهم‌ ریخت‌ و نهرها برخشک‌. روح‌ خود را بر ذریت‌ تو خواهم‌ ریخت‌ و برکت‌ خویش‌ را بر اولاد تو. و ایشان‌ در میان‌ سبزه‌ها، مثل‌ درختان‌ بید بر جویهای‌ آب‌ خواهند رویید. اشعیا 44: 3, 4

 • «قبل‌ از آنکه‌ تو را در شکم‌ صورت‌ بندم‌ تو را شناختم‌ و قبل‌ از بیرون‌ آمدنت‌ از رحم‌ تو را تقدیس‌ نمودم‌ و تو را نبی‌ امّت‌ها قرار دادم‌.» ارمییا 1: 5

 • و خوشابحال او که ایمان آوَرْد، زیرا که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد، به انجام خواهد رسید. لوقا 1: 45

 • به ایمان خودِ ساره نیز قوّت قبول نسل یافت و بعد از انقضای وقت زایید، چونکه وعده‌دهنده را امین دانست. عبرانیان 11: 11

 • و مرا بجای وسیع بیرون آورد؛ مرا نجات داد زیرا که در من رغبت می‌داشت. مزامیر 18: 19

 • هان‌ من‌ تو را کوچکترین‌ امّت‌ها گردانیدم‌ و تو بسیار خوار هستی‌. مزامیر 31: 2

 • فرشتهٔ خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ایشان را می‌رهاند. مزامیر 34: 7

 • ای خداوند مرحمت فرموده، مرا نجات بده. ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما. مزامیر 40: 13

 • و امّا من مسکین و فقیر هستم و خداوند دربارهٔٔ من تفکر می‌کند. تو معاون و نجات‌دهندهٔ من هستی. ای خدای من، تأخیر مفرما. مزامیر 40: 17

 • پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصی دهم و مرا تمجید بنمایی. مزامیر 50: 15

 • از اقصای جهان تو را خواهم خواند، هنگامی که دلم بیهوش می‌شود. مرا به صخرهای که از من بلندتر است هدایت نما. مزامیر 61: 2

 • چونکه به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چونکه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت. مزامیر 91: 14

 • یقیناً شریر مبرّا نخواهد شد، اما ذریت‌ عادلان‌ نجات‌ خواهند یافت‌. امثال 11: 21

 • ضعیفان‌ را قوّت‌ می‌بخشد و ناتوانان‌ را قدرت‌زیاده‌ عطا می‌نماید. حتّی‌ جوانان‌ هم‌ درمانده‌ و خسته‌ می‌گردند و شجاعان‌ بکلّی‌ می‌افتند. امّا آنانی‌ که‌ منتظر خداوند می‌باشند قوّت‌ تازه‌ خواهند یافت‌ و مثل‌ عقاب‌ پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته‌ نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده‌ نخواهند گردید. اشعیا 40: 29-31

 • زحمت‌ بیجا نخواهند کشید و اولاد به‌ جهت‌ اضطراب‌ نخواهند زایید زیرا که‌ اولاد برکت‌ یافتگان‌ خداوند هستند و ذریت‌ ایشان‌ با ایشانند. اشعیا 65: 23

 • قبـل‌ از آنکه‌ درد زه‌ بکشـد، زاییـد. پیـش‌ از آنکه‌ درد او را فـرو گیـرد اولاد نرینـه‌ای‌ آورد. خداوند می‌گـویـد: آیـا مـن‌ بفــم‌ رحم‌ برسانم‌ و نزایانم‌؟ و خدای‌ تو می‌گویـد: «آیا من‌ که‌ زایاننده‌ هستم‌، رحم‌ را ببندم‌؟ اشعیا 66: 7, 9

 • زن در حین زاییدن محزون می‌شود، زیرا که ساعت او رسیده است. و لیکن چون طفل را زایید، آن زحمت را دیگر یاد نمی‌آورد به‌سبب خوشی از اینکه انسانی در جهان تولّد یافت. یوحنا 16: 21

 • هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. امّا خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه باتجربه مفرّی نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید. اول قرنتیان 10: 13

 • مرا گفت، فیض من تو را کافی است، زیرا که قوّت من در ضعف کامل می‌گردد. پس به شادی بسیار از ضعفهای خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوّت مسیح در من ساکن شود. دوم قرنتیان 12: 9

 • لیکن از نیکوکاری خسته نشویم زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. غلاطیان 6: 9

 • قوّت هرچیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. فیلیپیان 4: 13

 • امّا به زاییدن رستگار خواهد شد، اگر در ایمان و محبّت و قدّوسیّت و تقوا ثابت بمانند. اول تیموتیوس 2: 15

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*