پیشگویی درباره مسیح ، سنگ

stone
stone

پیشگویی درباره مسیح ، سنگ

 

پطرس از مسیحیان به عنوان «سنگهای زنده» یاد می کند که «چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوندپی شگویی درباره مسیح ، سنگ نام گرفته

1 پطرس 2(4-8

4 با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کرده‌اند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، 5 شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. 6 زیرا در کتب مقدس آمده است که:‏ «اینک در صهیون سنگی می‌نهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها؛ آن که بر او توکل کند سرافکنده نگردد.» 7 این سنگ برای شما که ایمان آورده‌اید، گرانبهاست؛ اما آنان را که ایمان نیاورده‌اند، سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است، 8 و نیز، «سنگی که سبب لغزش شود و صخره‌ای که موجب سقوط گردد.» اینان می‌لغزند چون کلام را فرمان نمی‌برند، که این بر ایشان مقدر گشته است

پطرس به عیسی مسیح ، به عنوان «سنگ زنده» اشاره می کند. او به پیشگویی  هایی در مورد عیسی اشاره می کند که همه آنها مسیح را به نوعی مانند سنگ نشان می دهند. او سنگی است که :

1) رد شده توسط مردم … [مزمور 118(22)]

2) برگزیده و گرانقدر نزد خداوند … [اشعیا 28(16)]  

3) سنگ لغزش مردم است … [اشعیا 8(14)]  

  • اگر این چهار ویژگی نبوی همه در مورد مسیح «سنگ زنده» صدق کند، در مورد ما مسیحیان نیز صدق می کند، که پطرس از آنها به عنوان «سنگ های زنده» یاد می کند که در یک خانه روحانی ساخته شده اند.

پیشگویی اول

عیسی پیشگویی مزمور باب 118 را به خودش اعمال می کند

مزمور 118(22-23

 سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است!  این را خداوند رده و در نظر ما شگفت می‌نماید

در مثلی که عیسی در انجیل متی باب 21 آیات 33 تا 46 گفته است خودش را سنگی توصیف کرده است که توسط معماران رد شده است.

معماران، کشاورزان شرور در مثالی هستند که وی به تازگی گفته بود. در این مثل، آنها پسر صاحب تاکستان را رد کردند و کشتند.

این مربوط به رئیس کاهنان و فریسیان و ملتی بود که آنها رهبری می کردند.

عیسی درباره آن سنگ پیشگویی (خودش) توضیح بیشتری داد:

1) کسانی که «روی سنگ افتادند» شکسته خواهند شد.

  • من شخصا این «شکسته» را به عنوان چیزی که نتیجه مثبتی دارد، ارجاع می دهم، مانند منابع کسانی که قلب شکسته دارند که خداوند آنها را برکت می دهد … [مزمور 34(18)]

2) از طرف دیگر، من فهمیدم که در جایی دیگر «شکستن بر عیسی» را نتیجه منفی دیگری می دانند.

  • هر کسی که سنگ بر روی آن افتاده باشد کاملا نابود خواهد شد و به خاک تبدیل خواهد شد.

پیشگویی دوم :

پولس گفت صخره ای در بیابان که آب تولید می کرد و بنی اسرائیل از آن نوشیدند مسیح بود.  

اشارات عهد عتیق به این سنگ غیرمعمول :

اولین اشاره به آن سنگ ، به موسی گفته شد که با عصا خود سنگ را بزن، پس از آن آب تولید کرد … [خروج 17(1-7)]   

  • مطمئنا این داستان یادآوری است که ما باید دقیقا همان کاری را که خداوند به ما می گوید انجام دهیم.

 

  • همچنین، در نظر بگیرید که اگر آن سنگ «مسیح» بود و عصای چوبی صلیب را پیشگویی می کرد، شاید دلیل این اقدام باعث رد صلاحیت موسی برای ورود به سرزمین موعود با بقیه مردم خود باشد، به این حقیقت اشاره دارد که عیسی فقط یک بار مصلوب می شود

این من را به یاد هشدار در عبرانیان می اندازد که اگر ما مسیحیان عمدا مرتکب گناه بشویم، در حقیقت برای بار دوم مسیح را مصلوب می کنیم و از ورود به مقصد وعده داده شده و مورد نظر خود، بهشت محروم خواهیم شد … [عبرانیان 6(4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*