تفسیر کتاب مقدس – (قست اول) پرسش و پاسخ از آیات انجیل

bible garden
bible garden

پرسش و پاسخ از آیات انجیل

قسمت اول

 صحت داستان معجزه زنده شدن ایلعازر توسط مسیح که یکی از معجزات مهم عیسی مسیح محسوب می شود و حقانیت او را ثابت می‌کند، در چه منابعی تایید شده است؟

تنها در کتاب یوحنا به این داستان اشاره شده است رستاخیز ایلعازر بسیار مهم بوده است زیرا بعد از این اتفاق همه‌چیز در ماموریت عیسی تغییر کرد و زمانیکه عیسی این معجزه را انجام داد محبوبیتش میان مردم خیلی بیشتر شد و دشمنانش تصمیم گرفتند خیلی سریعتر عیسی را از میان بردارند … و همانطور که در کتاب یوحنا گفته شده بعد از این معجزه دشمنان عیسی می‌خواستند هم عیسی را بکشند هم ایلعازر را!

2) اعتقاد به جن ها در بعضی از ادیان مانند اسلام وجود دارد، آیا مسیحیان هم جن ها را باور دارند؟

 در مرقس باب 16 آیه 17 عیسی می‌گوید به نام من دیو ها را بیرون خواهند کرد … بنابراین نتیجه می گیریم تسخیر انسان توسط جن ها و قدرت خارج کردن دیو یا همان جن از بدن افراد دیو زده توسط بعضی افراد واقعی است و جن ها واقعا وجود دارند. همچنین مسیحیان اولیه معتقد بودند توسط جن ها تسخیر نخواهند شد زیرا روح‌ القدس از آنها مراقبت می کند.

3) در افسانه ای آمده است که سلیمان جن ها را تسخیر کرده بود و آنها اوامر او را اجرا می کردند،  آیا این افسانه حقیقت دارد؟

مسیحیان اولیه معتقد بودند خلقت دیوها به زمان نوح بر می گردد … زمانیکه پسران خدا، دختران آدمیان را به زنی گرفتند، فرزندانشان همین دیوها بودند.

4) آیا عیسی و شاگردانش با کمک روح ‌القدس دیوها ( جن ها) را از بدن افراد دیوزده خارج می کردند؟

متی 12(30-22

22آنگاه مردی دیوزده را که کور و لال بود نزدش آوردند و عیسی او را شفا داد، به گونه‌ای که توانست ببیند و سخن بگوید. 23 پس آن جماعت همه در شگفت شدند و گفتند: «آیا این مرد همان پسر داوود نیست؟» 24 اما چون فریسیان این را شنیدند، گفتند: «به یاری بعلزبول، رئیس دیوهاست که دیوها را بیرون می‌کند و بس!» 25 عیسی افکار آنان را دریافت و بدیشان گفت: «هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود، نابود خواهد شد و هر شهر یا خانه‌ای که بر ضد خود تجزیه شود، پابرجا نخواهد ماند. 26 اگر شیطان، شیطان را بیرون کند، بر ضد خود تجزیه شده است؛ پس چگونه حکومتش پا برجا خواهد ماند؟ 27 و اگر من به یاری بعلزبول دیوها را بیرون می‌کنم، شاگردان شما به یاری که آنها را بیرون می‌کنند؟ پس ایشان خود داوران شما خواهند بود. 28 اما اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می‌کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است. 29 به‌ علاوه، چگونه کسی می‌تواند به خانه مردی نیرومند درآید و اموالش را غارت کند، مگر اینکه نخست آن مرد را ببندد. سپس می‌تواند خانه او را غارت کند. 30 هرکه با من نیست، بر ضد من است، و هر که با من جمع نکند، پراکنده می ‌سازد.

در این آیات عیسی می‌گوید به قدرت روح القدس دیوها را بیرون می‌کند و نشان می‌دهد که قدرتش از شیطان و دیو بیشتر است و آنها را از بدن انسانها بیرون می کند.

5) هفت شیپور، هفت جام و چهار اسبی که یوحنا در کتاب مکاشفه توضیح داده به چه معناست؟

به نیمه دوم کتاب دانیال و کتاب حزقیال مراجعه کنید زیرا قسمت های زیادی از متن کتاب مکاشفه از این دو کتاب گرفته شده است.

عدد 666 در کتاب مکاشفه به چه معناست؟

در زبان یونان باستان چیزی به نام عدد وجود نداشته و یونانیان از حروف به عنوان اعداد استفاده می‌کردند  مثلا آلفا که حرف اول یونانی بوده 1 محسوب می شده، بتا که حرف دوم یونانی بوده 2 محسوب می شده و همینطور تا آخر!

مکاشفه 13(18-16

16 همچنین، همه کسان را، از خرد و بزرگ، دارا و نادار، و غلام و آزاد واداشت تا بر دست راست خود یا بر پیشانی خویش علامت گذارند. 17 تا هیچ‌ کس نتواند بدون آن علامت بخرد یا بفروشد و آن علامت یا نام آن وحش بود، یا شماره نام او. 18 و این حکمت می‌ طلبد. هر که بصیرت دارد، بگذار تا عدد آن وحش را محاسبه کند، چرا که آن، عدد انسان است و عدد او ششصد و شصت و شش است.

در این آیات می گوید زمانیکه اسم فردی به حروف یونانی نوشته شود و جمع حروف اسم آن شخص 666 شود آن فرد ضد مسیح محسوب می شود مثلا فردی در زمان گذشته به نام تایتان بوده است که جمع حروف نام او 666 می شده است.

 شاید یک نام خاص روی آدم های متفاوتی باشد که یکی از آنها انسان خوب ودیگری با همان نام انسان بدی باشد، در حالی که جمع حروف آن اسم 666 شود، آیا تئوری جمع حروف شخص که اگر 666 شود آن فرد ضد مسیح محسوب می‌شود با این مثال منطقی به نظر می ‌رسد؟

به عنوان مثال مسیح در بیت اللحم به دنیا آمد، بچه های دیگری نیز در بیت اللحم به دنیا آمدند که نام آن ها مسیح بود ولی عیسی مسیح نبودند و یکی از خواص افراد ضد مسیح این است که جمع عدد اسم آنها 666 می شود. این توسط شاگردان شاگردان مسیح نوشته شده است شاید امروزه منطقی به نظر نرسد ولی آن زمان منطقی بوده است.

با توجه به این نکته پدر و مادرها می توانند قبل از نامگذاری برای فرزندانشان، آن اسم را به یونانی تبدیل کنند تا مطمئن شوند جمع حروف آن اسم 666 نشود و فرزندانشان (بدون در نظر گرفتن اینکه انسان خوبی شود یا خیر) ضد مسیح نباشد،آیا این توضیح منطقی است؟

این ایده خوبی است. خدا در جریان آینده است و چیزی که خدا بخواهد انجام می شود.

7) آیا بهشت و باغ عدنی که آدم و حوا در آن زندگی می‌کردند اکنون روی زمین است؟ به عبارت دیگر درخت شناخت نیک و بد و درخت حیات در حال حاضر روی زمین و قابل دسترس انسان‌هاست؟

ممکن است روی زمین باشد زیرا گفته شده باغ عدن نزدیک رود دجله و فرات قرار دارد که عراق کنونی می شود. پس از اینکه آدم و حوا از باغ عدن بیرون رانده شدند، کروبیان با شمشیر های آتشین خود از آنجا محافظت کردند که کسی وارد آنجا نشود و در حال حاضر ممکن است نامرئی باشد. هرچند بعضی از مردم معتقدند باغ عدن هنوز هم روی زمین به صورت مرئی وجود دارد و می‌ توان آن را دید ولی در کتاب مقدس چیزی در این مورد نوشته نشده است اما چیزی که قطعی است این است که پس از پایان دنیا افراد نیکوکار از درخت حیات خواهند خورد و در مورد درخت حیات در کتاب مکاشفه با 22 صحبت می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*