زندگینامه شاگردان مسیح (3) ناتانائیل یا برتولما

Bartholomew 24August copy
Bartholomew 24August copy


زندگینامه شاگردان مسیح (3) ناتانائیل یا برتولما
Bartholomaeus

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*