موعظه بالای کوه عیسی مسیح

بالای کوه عیسی مسیح

موعظه بالای کوه

 یکی از جذاب ترین بخش های کتاب مقدس برای من موعظه بالای کوه در انجیل متی است. خطابه ای زیبا، هیجان انگیز و امید بخش از عیسی مسیح خطاب به کسانی که به دنبال او آمده بودند. اغراق نیست اگر آنرا مهم ترین سخنرانی تاریخ بدانیم چرا که بسیاری از آموزه های اصلی مسیحیت و در حقیقت پیام ها و وعدا های خداوند در آن سخنان است. این سخنان را عیسی مسیح بر فراز یکی از کوه‌های اطراف شهرجلیل معروف به کوه زیتون خطاب به شاگردان خود و گروه بسیاری از مرد و زن و پیر و جوان از تمام یهودیه و اورشلیم که کنار ساحل صور وصیدون به مشایعت او آمده بودند، بیان نمود.

متن موعظه بالای کوه عیسی مسیح

۱چون عیسی آن جماعتها را دید، به کوهی برآمد و بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند

۲و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت

۳خوشابه‌حال فقیرانِ در روح

زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است

۴خوشابه‌حال ماتمیان

زیرا آنان تسلی خواهند یافت

۵خوشابه‌حال نرم خویان

زیرا آنان زمین را به‌میراث خواهند برد

۶خوشابه‌حال گرسنگان و تشنگان عدالت

زیرا آنان سیر خواهند شد

۷خوشابه‌حال رحیمان

زیرا بر آنان رحم خواهد شد

۸خوشابه‌حال پاکدلان

زیرا آنان خدا را خواهند دید

۹خوشابه‌حال صلح‌جویان

زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد

۱۰خوشابه‌حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند

زیرا پادشاهی آسمان از آنِ ایشان است

۱۱خوشابه‌حال شما، آنگاه که مردم به‌خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به‌دروغ علیه‌تان بگویند

۱۲خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا‌که همینگونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*