مسیحیان اولیه (1) هیپولیتوس قدیس

1200px Paris Louvre Retable Hippolyte 285
1200px Paris Louvre Retable Hippolyte 285

مسیحیان اولیه (1) هیپولیتوس قدیس

Saint Hippolytus of Rome

هیپولیتوس قدیس 170 تا 235 میلادی می زیست. زمانیکه پاپ کالیستوس اول مجازات تأدیبی مرتدان را کاهش داد، هیپولیتوس او را متهم به تسامح کرد. سپس به او اتهام طرفداری از آیین سابلیوس(سابلیوس اعتقاد داشت خدای پدر، پسر و روح القدس از یکدیگر جدا نیستند، بلکه جلوه های مختلف یک وجودند) زد. آن‌گاه با گروهی از پیروانش که او را اسقف رم نامیدند از کلیسای رومی برید، هرچند پیش از مرگش دوباره بدان پیوست. او متکلمی با تألیفات فراوان و احاطه بسیار بر فلسفه یونان بود. فهرست آثار او بر روی صندلی سنگی مشهور موزه لاتران در رم حک شده است.

 

هیپولیتوس در اصل «شهید نمایی» متعلق به قرن سوم در روم بود. اسم او در «افسانه طلایی» مطرح شده است؛ طبق این افسانه او سربازی بود که در شکنجه کردن و آزار و اذیت قدیس لاورنس شرکت داشت، اما بعدها به خاطر همین قدیس دین خود را تغییر داده و به مسیحیت گروید. به همین خاطر او را محکوم کرده و بدنش را به اسب ها بسته و با کشیدن به کمک اسب ها بدنش را تکه تکه کردند. یادروز او در کلیسای شرق 30 آگوست و در کلیسای غرب 13 آگوست است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*