قلمرو پادشاهی خداوند

 عیسی مسیح
عیسی مسیح

قلمرو پادشاهی خداوند

هرچند یکی از اهداف آمدن عیسی روی زمین نجات ما از گناهانمان بود اما هدف اصلی او نبود. در حقیقت، عیسی گفت که دلیل فرستادن او به زمین موعظه در مورد قلمرو پادشاهی خداوند بوده است. علاوه بر این، اکثر داستان­های اخلاقی و تمثیل­های عیسی در مورد قلمرو پادشاهی بودند

متی 4 (23

23 بدین ‌سان، عیسی در سرتاسر جلیل می‌ گشت و در کنیسه‌ های ایشان تعلیم می‌ داد و بشارت پادشاهی را اعلام می‌ کرد و هر درد و بیماری مردم را شفا می‌ بخشید

  • زمانیکه عیسی به شاگردان خود ماموریت داد به طور ویژه به آنها سفارش کرد که در مورد قلمرو پادشاهی خداوند موعظه کنند

لوقا 9(2

 و ایشان را فرستاد تا به پادشاهی خدا موعظه کنند و بیماران را شفا دهند

عیسی به نیقودیموس گفت تنها با تولد دوباره می توانی وارد قلمرو پادشاهی خداوند شوی. تولد جدید و دوباره در واقع یک پایان نبود بلکه راهی برای وارد شدن به پادشاهی خداوند بود. عیسی هرگز نمی خواست که پیروانش به موعظه در مورد تولد دوباره و رستگاری و نجات جدای از پادشاهی خداوند بپردازند. تولد دوباره و رستگاری و نجات وسیله و راه هایی هستند که در کنار یکدیگر موجب رسیدن انسان به پادشاهی خداوند می شوند. پادشاهی خداوند قطعا اصلی ترین هدف در آموزش های انجیل محسوب می شود که این موضوع به خوبی در تعلیمات پولس و سایر حواریون دیده می شود.

اعمال رسولان 28(31

31 او پادشاهی خدا را اعلام می ‌کرد و دلیرانه و بی ‌پروا درباره عیسی مسیح خداوند تعلیم می ‌داد

قلمرو پادشاهی خداوند مانند هر قلمرو پادشاهی دیگری از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است

یک یا چند فرمانروا-

افراد یا شهروندان-

 منطقه جغرافیایی که فرمانروایی در آنجا برقرار است-

 قوانین-

فرمانروایی

نخست این که، قلمرو پادشاهی خداوند فرمانروای زمینی ندارد. فرمانروایش عیسی مسیح است، کسی که در آسمان و بهشت حکومت می­ کند.

شهروندان

پادشاهی خداوند شامل همه می­ شود به عبارت دیگر هر کسی را به درجه­ ای می ­رساند که بتواند میوه بدهد و مثمر ثمر باشد. هیچ کسی را بیرون نمی­ کند به جز آنهایی که خودشان را از طریق میوه ندادن و مثمرثمر نبودن بیرون می­ کنند.

ما بدون تولد جدید و دوباره قادر نخواهیم بود در پادشاهی خداوند میوه بدهیم. ما نباید تعلیمات عیسی را فقط بخوانیم بلکه باید زندگیمان را با تعلیمات عیسی شروع کنیم تا بتوانیم این میوه و ثمره را بدهیم و باید بدانیم این میوه و ثمره نتیجه ی نزول روح القدس و ماندنش در وجود ماست

قلمرو جغرافیایی

یکی از جنبه­های منحصربه فرد قلمرو پادشاهی خداوند این است که شهروندانش بخش معینی از زمین را همانند شهروندان سایر قلمروها اشغال نمی ­کنند. شهروندان قلمرو پادشاهی خداوند در میان همه­ ی ملل دنیا پراکنده­اند. قلمروپادشاهی خداوند از معبد یا پایتخت زمینی برخوردار نیست که شما بتوانید به آنجا بروید (یک مکان معین روی زمین) و بگویید اینجا قلمروپادشاهی خداوند است. پایتخت قلمرو پادشاهی خداوند در آسمان است و هیچ مرکز زمینی برای قلمرو پادشاهی خداوند وجود ندارد.

لوقا 17(2021

 20 عیسی در پاسخ فَریسیان که پرسیده بودند پادشاهی خدا کی خواهد آمد، گفت: «آمدن پادشاهی خدا را نمی ‌توان با مشاهده دریافت، 21 و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست، زیرا پادشاهی خدا در میان شماست

  • ما می­ بینید، هر کسی می ­تواند انتخاب کند که شهروندی از قلمرو پادشاهی خداوند باشد اگر که او مایل باشد تا تعهد و سرسپردگی مورد نیاز را نسبت به پادشاهی خداوند انجام بدهد

قوانین قلمرو پادشاهی

زمانی که ما قوانین عیسی مسیح را می ­شکنیم نشان می­دهیم که واقعا قدر رنج­ ها و فداکاری­هایی که او برای ما متحمل شده است را نمی دانیم. علاوه بر این او گفت که اگر ما عاشق او باشیم از فرمان ­هایش اطاعت خواهیم کرد. عیسی گفته است کسی که مدعی است به او ایمان دارد ولی از دستوراتش اطاعت نمی کند را نخواهد پذیرفت.

یوحنا 14(15

اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت

  • آیا سخنان عیسی مسیح روشن و واضح نیست؟ تنها روشی که ما می ­توانیم مطابق با گفته­ های عیسی خانه­ی خود را روی صخره و سنگ بنا کنیم عمل کردن به چیزهایی است که او می­گوید. اگر ما به آنچه که او می­گوید عمل نکنیم یعنی خانه ­ی خود را روی شن بنا کردیم؛ این چیز ساده ایست. محبت او واقعا تغییر ناپذیر است اما لطف او فقط شامل افرادی می شود که او را دوست داشته و از او اطاعت کنند.

متی 7(2427

24 پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. 25 چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. 26  اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد. 27 چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانی ‌اش عظیم بود

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*