زندگینامه شاگردان مسیح (5) شمعون قانوی حواری

apostle saint simon
apostle saint simon


زندگینامه شاگردان مسیح (4) شمعون قانوی حواری

Simon the Apostle

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*